Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/99 148486320020.01.2017 Jasmīnu 10 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Izsniegt
14-11/121 148486320020.01.2017 Pilsoņu 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/120 148486320020.01.2017 Gulbju 32A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/119 148486320020.01.2017 Ģertrūdes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/118 148486320020.01.2017 Pētera 11 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/117 148486320020.01.2017 Birzes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/116 148486320020.01.2017 Rītupes 12A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/115 148486320020.01.2017 Dzintaru 44 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/114 148486320020.01.2017 Ludzas 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/113 148486320020.01.2017 Nomales 8 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/112 148486320020.01.2017 Bulduru 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/111 148486320020.01.2017 Jaunā 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/110 148486320020.01.2017 Rubeņu 102B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/109 148486320020.01.2017 Turaidas 17-108 Izglītības pakalpojumu objekts - Atcelt lēmumu
14-11/108 148486320020.01.2017 Talsu 31 k-19-5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/107 148486320020.01.2017 Tallinas 42-24 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/106 148486320020.01.2017 Meža 19-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/105 148486320020.01.2017 Vidzemes 21 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/104 148486320020.01.2017 Slokas 61 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/103 148486320020.01.2017 Meistaru 7 _Siltumapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri