Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/311 148719600016.02.2017 Dubultu prospekts 77 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/310 148719600016.02.2017 Bulduru 154 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/309 148719600016.02.2017 Garkalnes 1 Ražošanas objekts - Izsniegt
14-11/308 148719600016.02.2017 Tērbatas 43-121 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/307 148719600016.02.2017 Dubultu 11-707 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/306 148719600016.02.2017 Jūras 23/25 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/305 148719600016.02.2017 Kāpu 87 k-4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/304 148719600016.02.2017 Kalēju 19/19a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/303 148719600016.02.2017 Piekrastes 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/302 148719600016.02.2017 Ventspils 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/301 148719600016.02.2017 Avotu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/300 148719600016.02.2017 Ventspils 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/299 148719600016.02.2017 Kadiķu 7 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/298 148719600016.02.2017 Bulduru 33 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/297 148719600016.02.2017 Konkordijas 19 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/296 148719600016.02.2017 Piekrastes 24 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/295 148719600016.02.2017 Rīgas 10A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/294 148719600016.02.2017 Mežmalas, Oļu _Elektronisko sakaru būves - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/293 148719600016.02.2017 Gulbju 71 _Ūdensapgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/292 148719600016.02.2017 Straumes 1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu