Bērnu tiesību aizsardzību Jūrmalā nodrošina: 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

Izglītības pārvalde

 

speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Mārīte Švīgere
tālrunis: 67511499
e-pasts: marite.svigere@jurmala.lv

Pieņemšanas laiki:  

pirmdiena 14.00-17.00

trešdiena 9.00-12.00