Pasākumu afišas
Gunāra Kroļļa personālizstāde “Notikumu arēnas. Pārdomas krāsās.”
30.03.2017 - 30.04.2017
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
VI Starptautiskais džudo turnīrs “Young Stars Jūrmala 2017”
01.04.2017 - 02.04.2017
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
Jūrmalas pavasara sporta svētki
23.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas pludmales centrā, Majoros, Kaiju ielas galā
Kino Jūrmalā aprīlī
09.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Lielā diena Jūrmalā
16.04.2017
Kauguru kultūras namā un pagalmā, Horna dārzā, Jūrmalas brīvdabas muzejā
Balle “Satikšanās dejā”
08.04.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Pasākumu cikls “Ideju inkubators”
31.03.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Atvērto durvju dienas gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā.
26.03.2017 - 26.11.2017
Mākslinieku namā, Muižas ielā 6
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atvērto durvju diena.
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Smilšu ielā 7
Andra Vītoliņa izstāde “10 gadi pirms…”
02.02.2017 - 04.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Izstāde "Rotas gardēžiem".
31.01.2017 - 08.04.2017
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
marts 2017
01 februāris
trešdiena
09.00
Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas sēde

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

K.Siņkeviča

2.

Par iekasēto maksas pakalpojumu novirzīšanu Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas 2017.gada budžetā

L.Strazdiņa

3.

Par grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitāšu 2017.gada budžetā

A.Stramkale

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr. 560 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm”

 

01 februāris
trešdiena
12.30
01 februāris
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

L.Maziņa

2.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

3.

Par grozījumiem Jūrmalas ostas attīstības programmā 2015.-2022.gadam

 

4.

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

 

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 “Par dalību darbības programmas 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”

B.Birzniece

6.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

 

7.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

V.Zvejniece

8.

Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 8, Jūrmalā

 

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.416 “Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā”

 

10.

Par 2013.gada 28.decembra lēmuma Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 13

 

11.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

14.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr. 767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51

 

15.

Par privatizācijas lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Mellužu prospektā 31, Jūrmalā

 

16.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203, Jūrmalā

 

17.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā

 

18.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā

 

19.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem  Slokas ielā 60, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā,  Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā un  Mazā Slokas ielā 1010, Jūrmalā

 

20.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

21.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

22.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

23.

Par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu

S.Brauere

24.

Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/36 pagarināšanu

 

25.

Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580

 

26.

Par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848

 

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615 "Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu"

 

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

 

29.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 "Par zemes lietošanas mērķu maiņu" 13.punktā

 

30.

Par grozījumiem 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424

 

31.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

 

32.

Par īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi” valdījumā

 

33.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

34.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā

 

35.

Par grozījumiem 2014.gada 11.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/195

 

36.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

01 februāris
trešdiena
16.00
01 februāris
trešdiena
18.30
Latvijas čempionāts handbolā vīriešiem
Latvijas čempionāts handbolā vīriešiem

“Jūrmalas Sports” -  “MSĢ/LAT-98”

01 februāris
trešdiena
20.45
Latvijas florbola čempionāta 2.līga vīriešiem
Latvijas florbola čempionāta 2.līga vīriešiem

“FK Jūrmala” – “Leģions/Grobiņas nov.”

09.04.2016 - 31.12.2017
Izstāde "Dzintaru koncertzālei 80. Personības un notikumi".
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
Izstāde "Dzintaru koncertzālei 80. Personības un notikumi".

Atskatoties uz Dzintaru koncertzāles aizvadītajiem 80 gadiem, vēsturniece Inga Sarma un arhitekts Matīss Mailītis kopā ar Jūrmalas pilsētas muzeju un Dzintaru koncertzāli izveidoja izstādi par koncertzāles vēsturi no tās izveidošanas līdz mūsdienām – „Dzintaru koncertzālei 80. Personības un notikumi”.

Izstāde iekārtota vēsturiskās atjaunotās Dzintaru koncertzāles kamerzālē. Tajā atspoguļoti krāšņākie un nozīmīgākie notikumi koncertzālē no tās atklāšanas līdz mūsdienām. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja uzzināt, kādi pasaulslaveni mūziķi uzstājušies Dzintaru koncertzālē un kādi spilgti mūzikas dzīves notikumi – festivāli, pirmatskaņojumi un vēsturiski nozīmīgi pasākumi – ar to saistīti. Interesentu apskatei ir pieejami fotomateriāli, dokumenti, afišas, kā arī mūzikas instrumenti un priekšmeti, kas saistīti ar Edinburgas kūrmāju. Īpaša izstādes sastāvdaļa ir multimedijs, kas apvienos kinohronikas, mūzikas ierakstus un datoranimāciju.

06.01.2017 - 12.02.2017
Jūrmalas mākslinieku grupas 40 gadu jubilejas izstāde
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29

 

Jūrmalas mākslinieku grupa ar vērienīgu izstādi svin jubileju.

 

Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala) atklāta Jūrmalas mākslinieku grupas 40 gadu jubilejas izstāde.

Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados Jūrmalā dzīvojošie mākslinieki sāka saliedēties organizētā grupā, līdz 1977. gadā grupa pārtapa par Latvijas Mākslinieku savienības Jūrmalas nodaļu. Šobrīd Jūrmalas mākslinieku biedrībā (ar šādu nosaukumu mākslinieku grupu pazīstam kopš 2013. gada) ir vairāk nekā astoņdesmit dažādās tehnikās un žanros strādājoši mākslinieki, kuri aicina skatītājus uz vērienīgu četrdesmit gadu jubilejas izstādi Jūrmalas pilsētas muzejā.

Jūrmalas mākslinieku grupas rašanās laiks bija pozitīva entuziasma pilns. Mākslinieks Andrejs Ģērmanis zina stāstīt, kā septiņdesmito gadu vidū Jūrmalas mākslas entuziasti ar gleznotāju Valdi Bušu priekšgalā noskatīja skaistu, bet pamestu Jūrmalas pamatskolas ēku Bulduros, Muižas ielā 6, kur notikušas talkas, lai māju atjaunotu un ar domes atbalstu izveidotu to par mākslas centru. Metāla vējrādītājā parādījās trīs burti JMG - Jūrmalas mākslinieku grupa. Par pirmo grupas vadītāju ievēlēja populāro jūrmalnieku, gleznotāju un scenogrāfu Daili Rožlapu, autoritāte bija arī gleznotājs Valdis Bušs, kurš pēc diviem gadiem uz ilgāku laiku pārņēma grupas vadību. Nākamie grupas vadītāji bija Staņislavs Astičs, Andris Bērziņš, Andrejs Ģērmanis un Dzintars Adienis, kurš šo amatu pilda vēl šodien.

Varam runāt par vairākām nozīmīgām aktivitātēm mākslinieku grupas darbībā. Jūrmalā plauka Mākslas dienu tradīcija. Parasti Mākslas svētkus atklāja Horna dārzā pie Majoru kultūras nama, vēlākā Kultūras centra. Jūrmalniekiem labā atmiņā 2005. gada Mākslas svētki, kad pilsētas muzejā varēja skatīt Maijas Tabakas izstādi Gaismas nakts, kad Majoros vērās vaļā Daiļa Rožlapas izstāde Rožlapa pavasarī, kad Horna dārzā darbojās bērnu radošās fantāzijas darbnīca Jāņa Anmaņa vadībā, bet bērnu radošās darbnīcas vadīja arī Zita Sudņika, Inese Ziemele un Edīte Zvagule.

Jūrmalnieki draudzējās ar Talsu mākslinieku grupu, ar māksliniekiem no Jūrmalas sadraudzības pilsētām Francijā un Somijā. Īpaši tuva draudzība nodibinājās ar somu māksliniekiem, pateicoties toreizējai Bulduru kultūras nama vadītājai Zinaīdai Skujai. Jūrmalnieki ciemojušies Somijā, piedalījušies izstādēs un plenēros, aicinājuši viesos somu māksliniekus, organizējuši Somijas kultūras dienas Jūrmalā. Skaistā Somijas daba un varenā Sibēliusa mūzika iedvesmojusi daudzus Jūrmalas māksliniekus, starp tiem - Andri Bērziņu, Mairu Veisbārdi, Andreju Ģērmani, Olitu Gulbi, Edīti Zvaguli, Inesi Ziemeli, Jāni Jēkabsonu, Alisi Landsbergu, Edīti Zvaguli, Ildu Sīlis, Zitu Sudņiku un vēl un vēl.

Jūrmalas mākslinieku darbība dokumentēta vairākos nozīmīgos izdevumos. Tā 2003. gadā tika izdots Jūrmalas mākslinieku katalogs Zīmes smiltīs (sastādītāja māksliniece Astra Krūmiņa), savukārt 2013. gadā, nu jau neatkarīgā Jūrmalas mākslinieku biedrība (vadītājs Dzintars Adienis) realizēja sen lolotu domu par mākslas albumu ar kvalitatīvām reprodukcijām, kurā pārstāvēti vairāk nekā piecdesmit mākslinieki.

“Pēdējos gados Jūrmalas mākslinieku izstādes bijušas ne vien pašu mājās, bet arī Cēsīs, Liepājā, Palangā, Klaipēdā, bet šobrīd mūsu mākslinieku darbi redzami izstādē Vitebskā, Baltkrievijā.

Četrdesmit gadu laikā mēs, Jūrmalas mākslinieki, esam šķīrušies no daudziem talantīgiem, mīļiem kolēģiem, starp kuriem ir arī divi bijušie grupas priekšsēdētāji, savukārt, grupai piebiedrojušies jauni daudzsološi mākslinieki”, stāsta Andrejs Ģērmanis.

Jubilejas izstādē līdzās mākslinieku jaunākajam veikumam īpaša vieta ierādīta mākslinieku grupas vadītāju darbu retrospekcijai. No Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma tiek eksponēti Daiļa Rožlapas, Valda Buša darbi, no privātām kolekcijām – Staņislava Astiča, Andra Bērziņa, Andreja Ģērmaņa un Dzintara Adieņa darbi. Jauns gads Jūrmalas pilsētas muzejā sākas ar krāšņu, daudzpusīgu izstādi, kurā katrs apmeklētājs atradīs sev tīkamāko mākslas darbu un atpazīs jau zināmu rokrakstu jaunā gaismā.

Jūrmalas mākslinieku grupas 40 gadu jubilejas izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Jūrmala) skatāma no 5. janvāra līdz 12. februārim. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 17:00. Ieeja – bez maksas.

Atbalsta: Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas muzejs

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Kalnača, Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore, guna.kalnaca@jurmala.lv,

 tālr. +371 29112872

 

 

12.01.2017 - 24.02.2017
Mākslinieka Jāņa Jēkabsona gleznu izstāde.
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Ieeja bez maksas.

 

18.01.2017 - 12.03.2017
Izstāde "#Blumbergs. Bezgalība"
Mākslas stacijā "Dubulti"

Mākslas stacijā "Dubulti" atklāta sešu mākslinieku kopizstāde #Blumbergs. Bezgalība, kas veltīta izcilajam latviešu māksliniekam lmāram Blumbergam (1943 - 2016). 

 

Izstādē vienviet iespējams aplūkot 6 kultūrtelpā novērtētu mākslinieku daiļdarbus. Miķeļa Fišera, Anša Starka, Ginta Gabrāna, Voldemāra Johansona, Sabīnes Verneres un Andreja Strokina darbos vērojamas gan tiešas un apzinātas Blumberga ietekmes, gan apceres par pašu mākslinieku, tāpat arī darbus, kas veidoti individuālās trajektorijās.

 

Viss ir viens ir laiks. Ilmāra Blumberga mākslas izjūta nezūd kopā ar mākslinieku - tā dažādos veidos caurvij un formē ciklam #Blumbergs. Bezgalība. veidotos darbus - Miķeļa Fišera instalāciju Nemūžamnepiedošanas ekspresis, Anša Starka lielformāta fotoinstalāciju Pāri, Ginta Gabrāna darbu Ēdiens: 2050, Voldemāra Johansona skaņas skulptūras un zīmējumus Simetrijas lūzums, Sabīnes Verneres tušas gleznojumus Bez-kaunīgs un Andreja Strokina kolāžas Nezināmais dalāmais. Ilmārs Blumbergs modernās scenogrāfijas, izsmalcināto zīmējumu, savdabīgās glezniecības, kā arī neatkārtojamās vizuālās frāzes atpazīstamības dēļ ir dēvējams par vienu no laikmetīgās mākslas vēstnešiem un celmlaužiem Latvijā. Turpinot dialogu par mākslas tīklojumu, kontekstiem, atspulgiem un sastatījumiem, viņa daiļrade sniedzas mūsdienās un atbalsojas arī laikmetīgās mākslas procesos.

 

Izstādes apmeklēšanas laiks: katru dienu no plkst. 7.15 līdz 18.45

19.01.2017 - 20.03.2017
Mākslinieces Ievas Strazdiņas stikla dizaina izstāde "Paturi manu sienāzi"
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Mākslinieces Ievas Strazdiņas stikla dizaina izstāde "Paturi manu sienāzi"

Stikla mākslinieces un Jūrmalas Mākslas skolas pasniedzējas Ievas Strazdiņas personālizstāde “Pieskati manu sienāzi” apskatāma Jūrmalas mākslas skolas izstāžu zālē no 18. janvāra līdz 20.martam.

 

Jūrmalas Mākslas skola  šogad rudenī svinēs 15.gadu jubileju un tāpēc jubilejas gads jau janvārī tiek iesākts ar skolas pasniedzējas un stikla mākslinieces Ievas Strazdiņas personālizstādi. Viņas darbiem ir raksturīgas tīras un lakoniskas formas, stikla plakņu spīduma pretnostatījums matēto virsmu atturībai. Viņas darbos var vērot stikla rotaļīgi spēli ar gaismu - faktūras atspīdumu un krītošajām ēnām uz sienas, kas harmoniski papildina mākslinieces darbus. Pati māksliniece par saviem darbiem teic, ka tos raksturo ūdens, smiltis un vējš. Bet šoreiz viņas darbos ir iezagušies arī sienāži. Vasarās tie čirkstina Jūrmalas pļavās un savrupmāju pagalmos, bet tagad  tos varēs atrast Ievas darbos.  Izstādes ekspozīciju veido gan lielformāta krāsainie darbi, gan  neliela izmēra smalkās toņu nianses darinātu darbi.

Ieva Strazdiņa ir Jūrmalas gada balvas kultūrā balvas autore.

25.01.2017 - 26.02.2017
Fotostudijas “Aspazija” izstāde “Mūzikas skaņās – Maestro Raimonds Pauls”
Sociālās integrācijas valsts aģentūras izstāžu zālē, Dubultu prospektā 71

Izstādes apmeklēšanas laiks: pirmdien – svētdien plkst. 9.00-21.00.

Ieeja bez maksas. 

31.01.2017 - 26.02.2017
Ķemeru mākslas plenēra dalībnieku darbu izstāde “Ķemeri – apslēptais dārgums”
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Ķemeru mākslas plenēra dalībnieku darbu izstāde “Ķemeri – apslēptais dārgums”

2016. gada septembrī Ķemeros notika mākslas plenērs un šī vēsturiskā un brīnumskaistā vieta kļuva par iedvesmas avotu desmit māksliniekiem no Jūrmalas, Rīgas un Tukuma novada. Plenēra dalībnieki bija dažādu mākslas žanru un dažādu paaudžu pārstāvji, kurus vienoja interese par vietu un vēlme iesaistīties kūrorta atjaunotnes pasākumos. Plenēra gaitā tapa mākslas darbi, kurus gada garumā būs iespējams aplūkot izstādēs visā Latvijā. Pirmā plenēra darbu izstāde “Ķemeri – apslēptais dārgums” atklāta Jūrmalas pilsētas muzejā 30. janvārī.

Mākslas plenērā Ķemeros piedalījās: Dzintars Adienis, Kristīne Belte, Ieva Caruka, Maija Matīsa, Ainārs Meiers, Iveta Meiere, Uldis Pauzers, Jana Rāve, Benno Tālivalds un Santa Vasiļjeva.

Plenēra dalībniekiem bija iespēja īstenot savu redzējumu par Ķemeru parka skaistumu, dabas harmoniju, arhitektūras mantojumu un kūrorta tradīciju atjaunošanu. “Ķemeri apvieno dabas bagātības, kas dziedē un sniedz fizisku un garīgu spēku, kā arī ievērojamu kultūrvēsturisko mantojumu. Mēs sakām lielu paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu,” stāsta Jūrmalas pilsētas muzeja vēsturniece un plenēra kuratore Inga Sarma.

Plenēra galvenais mērķis - Latvijas dabas cildinājums un senā kūrorta “apslēptā dārguma” atklāšana, ko mākslinieki centās atspoguļot savās gleznās, fotogrāfijās, zīmējumos un zīda gleznojumos.

Plenēra rīkotāju pārstāve “Park Hotel Ķemeri” wellness - eksperte, “Inbalans Group” vadītāja Alla Sokolova: „Apslēptais dārgums - Ķemeru sanatorija turpina atdzimt grandiozā un inovatīvā projektā “Wellness Community - Rītdienas Ķemeri”, kura ietvaros tiks atklāta grezna pieczvaigžņu viesnīca “Park Hotel Ķemeri” un mūsdienīga klīnika. Viena no Baltijas skaistākajām pērlēm - kūrortsanatorija “Ķemeri” jau kopš 19. gadsimta ir attīstījusies kopsolī ar dabas parka teritoriju, kurā tika koptas senās balneoloģijas tradīcijas. “Park Hotel Ķemeri” atjaunos šīs tradīcijas un iekļaus slavenos minerālūdens avotus un dūņas viesnīcas piedāvātajās veselības atjaunošanas programmās.”

Izstāde Ķemeri – apslēptais dārgums Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Jūrmala) skatāma no 31. janvāra līdz 26. februārim. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 17:00. Ieeja – bez maksas.

01.02.2017 - 13.04.2017
Mākslinieces Ingas Beikules ādas rotu izstāde “Rotas gardēžiem”
Aspazijas mājā, Z. Meierovica prospektā 18/20

 

Somu diēta jeb rotas gardēžiem

 

Aspazijas māja aicina uz gada pirmo izstādi, kurai dots intriģējošs nosaukums “Rotas gardēžiem”. Tajā skatīsim mākslinieces Ingas Beikules rotas. Autores iecere ir veidot kolekciju no miniatūru somiņu, kurpju un cepuru formā izgatavotām piespraudēm, kas autentiski attēlo dažādu laikmetu tērpa aksesuāru modes tendences. Katra piespraude satur unikālu informāciju par formām, rotājumiem, krāsām un stiliem, aktuāliem gan iepriekšējos gadsimtos, gan tagad. Tērpu aksesuāru stilu ietekmējuši gan populāri cilvēki, kuriem piemitis personības šarms, gan dažādu procesu norise sabiedrībā. Ekspozīcija ir ne tikai interesanta, bet arī informatīva un izglītojoša, jo tajā atklāti stāsti par iedvesmas avotu – somu un apavu stila izcelsmi un attīstību. Aspazijas mājas izstādē pirmo reizi redzēsim arī cepuru piespraudes, kas radītas, iedvesmojoties no Aspazijas cepuru paraugiem.

 

Pati māksliniece savu kolekciju raksturo: “Manas rotas ir manas draudzenes, kas uzticīgi glabā manus noslēpumus, dižojas ar mani un nekad nav greizsirdīgas, daloties ar mani komplimentos. Tās ir kā gards kumoss, kas apmierina izsalkumu, bet nebaro... Novēlu skatītājiem sajust vēlmi nobaudīt kumosiņu. Labu apetīti!”.

Mg.sc.ing. Inga Beikule  ir Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta lektore, Latvijas Amatniecības kameras ādas galantērijas un lietišķo priekšmetu amata meistare. TLM ādas studijas “Zemga” vadītāja un pasniedzēja “Hobiju kursos”  pieaugušajiem.