Pasākumu afišas
Gunāra Kroļļa personālizstāde “Notikumu arēnas. Pārdomas krāsās.”
30.03.2017 - 30.04.2017
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
VI Starptautiskais džudo turnīrs “Young Stars Jūrmala 2017”
01.04.2017 - 02.04.2017
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
Jūrmalas pavasara sporta svētki
23.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas pludmales centrā, Majoros, Kaiju ielas galā
Kino Jūrmalā aprīlī
09.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Lielā diena Jūrmalā
16.04.2017
Kauguru kultūras namā un pagalmā, Horna dārzā, Jūrmalas brīvdabas muzejā
Balle “Satikšanās dejā”
08.04.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Pasākumu cikls “Ideju inkubators”
31.03.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Atvērto durvju dienas gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā.
26.03.2017 - 26.11.2017
Mākslinieku namā, Muižas ielā 6
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atvērto durvju diena.
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Smilšu ielā 7
Andra Vītoliņa izstāde “10 gadi pirms…”
02.02.2017 - 04.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Izstāde "Rotas gardēžiem".
31.01.2017 - 08.04.2017
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
februāris 2017
01 februāris
trešdiena
09.00
Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas sēde

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

K.Siņkeviča

2.

Par iekasēto maksas pakalpojumu novirzīšanu Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas 2017.gada budžetā

L.Strazdiņa

3.

Par grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitāšu 2017.gada budžetā

A.Stramkale

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr. 560 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm”

 

01 februāris
trešdiena
12.30
01 februāris
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

L.Maziņa

2.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

3.

Par grozījumiem Jūrmalas ostas attīstības programmā 2015.-2022.gadam

 

4.

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

 

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 “Par dalību darbības programmas 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”

B.Birzniece

6.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

 

7.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

V.Zvejniece

8.

Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 8, Jūrmalā

 

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.416 “Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā”

 

10.

Par 2013.gada 28.decembra lēmuma Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 13

 

11.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

14.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr. 767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51

 

15.

Par privatizācijas lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Mellužu prospektā 31, Jūrmalā

 

16.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203, Jūrmalā

 

17.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā

 

18.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā

 

19.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem  Slokas ielā 60, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā,  Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā un  Mazā Slokas ielā 1010, Jūrmalā

 

20.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

21.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

22.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

23.

Par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu

S.Brauere

24.

Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/36 pagarināšanu

 

25.

Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580

 

26.

Par grozījumiem 2015.gada 11.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1848

 

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615 "Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu"

 

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

 

29.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 "Par zemes lietošanas mērķu maiņu" 13.punktā

 

30.

Par grozījumiem 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424

 

31.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

 

32.

Par īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi” valdījumā

 

33.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

34.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā

 

35.

Par grozījumiem 2014.gada 11.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/195

 

36.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

01 februāris
trešdiena
16.00
01 februāris
trešdiena
18.30
Latvijas čempionāts handbolā vīriešiem
Latvijas čempionāts handbolā vīriešiem

“Jūrmalas Sports” -  “MSĢ/LAT-98”

01 februāris
trešdiena
20.45
Latvijas florbola čempionāta 2.līga vīriešiem
Latvijas florbola čempionāta 2.līga vīriešiem

“FK Jūrmala” – “Leģions/Grobiņas nov.”

02 februāris
ceturtdiena
10.00
02 februāris
ceturtdiena
15.30
Izstādes “Kosmoss ikdienā” atklāšana

Kosmoss ikdienā

Ceļojošā Izstāde “Kosmoss ikdienā” būs apskatāma Jūrmalas Mākslas skolā no 2. februāra līdz 28.februārim. Cik bieži mums sanāk ikdienā izmantot kosmosa tehnoloģijas? Izrādās teju katru dienu. Izstāde atbildēs uz šo jautājumu un stāstīs, kā sasniegumi kosmosa tehnoloģiju attīstībā atvieglo mūsu ikdienu.

 

Zinātkāres centrs ZINOO ir izveidojis interaktīvu, izglītojošu ekspozīciju par kosmosa industrijas radīto tehnoloģiju pielietojumu ikdienā un kosmosa inovāciju ietekmi uz cilvēku dzīvi. Izstādē būs iespējams uzzināt, ka viens no videi draudzīgiem elektroenerģijas ieguves veidiem - saules paneļi, sākotnēji bija izgudroti kosmosa kuģu vajadzībām. Vai arī ugunsizturīgie materiāli, kurus uzmanto rūpniecībā un arī ugunsdzēsēji, ir izgudroti kosmosa industrijā. Izstāde parāda, cik cieši ir saistītas visas jomas un nozares, kā vienas nozares speciālistu atklājumi palīdz attīstīties citai nozarei.

 

Ekspozīciju veidos arī interaktīvi stendi,  kā piemēram GPS satelīta touchscreen spēle.

 

Izstāde “Kosmoss ikdienā” tapusi, sadarbojoties zinātkāres centram ZINOO ar Latvijas izglītības un zinātnes ministriju. Izstādes mērķis ir popularizēt inženierzinātnes un tehnoloģijas, palielināt jauniešu interesi par kosmosu un ar tā izpēti saistītām specialitātēm.

 

2.februārī plkst.15.30 Zinoo eksperti pastāstīs par izstādi un kosmosa tehnoloģiju ietekmi uz mūsu ikdienu, tāpēc aicinām uz tikšanos ne tikai mākslas jomas pārstāvjus, bet arī eksakto jomu pedagogus.

02 februāris
ceturtdiena
17.00
Andra Vītoliņa izstādes “10 gadi pirms…” atklāšana
Andra Vītoliņa izstādes “10 gadi pirms…” atklāšana

Andra Vītoliņa māksla dzīvo divu laikmetu dzīvi. Padomju mehānisko, kas ir pagājusi un digitāli demokrātisko, kurā šobrīd dzīvojam. Impulsi mākslinieka darbos nāk no bērnības, skolas un studiju gadiem, kas sakrīt ar interesantu laiku Latvijas vēsturē. Padomju laiku norietu un sabrukumu, Atmodu 80.gados un Latvijas Republikas atkalatdzimšanu 90.gados,strauju sekošanu Rietumu valstu paraugam, identitātes meklējumi.

 

Andra Vītoliņa māksla, lai arī nostaļģiska un ar atsauci uz aizgājušajiem laikiem, noteikti ir moderna. Viņš necenšas pielāgot savus darbus Rietumu mākslas paraugiem, bet ir atradis savu gleznošanas identitāti. Mākslinieks gan pats ar piesardzību izturas pret vēsturi, paņemot no tās šodienai derīgo un to lieki neidealizējot. Lieko atmetot. Ne velti vairākās intervijās viņš uzsver, ka „svarīgi ir sekot līdzi laikam un dzīvot šodienai”.  Viņa darbos dominē industriālā un urbānā tēma, krāsas ir košas un ekspresīvas, tiek iezīmēti kontrasti starp vakardienu un šodienu.

 

Izstāde „10 gadi pirms...” Jūrmalas Kultūras centrā ir atskats uz pēdējiem desmit gadiem mākslinieka radošajā darbā. Izstāde ir kā ievads vasarā iecerētajai kopizstādei ar māksliniekiem Aigaru Bikši un Kārli Vērpi Dubultu mākslas stacijā Jūrmalā. Daļa šīs izstādes gleznu līdz šim Latvijā nav izstādītas.

02 februāris
ceturtdiena
18.00
Dzejas un mūzikas vakars "Dziedošie dzejnieki".Pasākumā piedalīsies Jānis Cirvelis un Elīna Līce.
Dzejas un mūzikas vakars "Dziedošie dzejnieki".Pasākumā piedalīsies Jānis Cirvelis un Elīna Līce.

Jānis (1970, Rīga) par sevi saka tā : " Soli tuvāk panākt un sajust patiesu smaidu, kustību, vārdu un mūziku, kas tīra un neprot melot. Tas ir mans ceļš".  

 

Dzejnieks un dziesmu autors Jānis Cirvelis lielāko daļu sava mūža ir nodzīvojis Vācijā, taču pēdējos gados atgriezies Rīgā. Rakstīšanai nopietni pievērsies tikai pēdējo gadu laikā, taču jau ir radījis savu dzejas tēlu pasauli un atradis tajā tieši sev vien raksturīgo. Publicējies periodikā, ar savām dziesmām un dzeju piedalās dažādos ar literatūru un mūziku saistītos pasākumos.

 

Elīna Līce (1979, Jūrmala). Dzejoļi publicēti presē, dažādos dzejas un prozas krājumos , 2009. gadā apgādā Tapals kopā ar Andu Līci iznāca kopkrājums " Tik tuvu pie…". Šobrīd strādā pie savas otrās dzejas gramatas.

 

Dzejnieks Māris Salējs viņas mūziku un dzeju raksturo tā:

"Elīnas radītajās un izpildītajās dziesmās postfolkloras tradīcijas apvienojas ar autordziesmu, radot novatorisku un dziļi intīmu skanējumu. Viņas unikālais, siltais balss tembrs vislabāk izjūtams nelielās koncertzālēs un kamerstila pasākumos. Savukārt dzejā tēlu apvaldītais plastiskums, esības vienlaikus bijīgais un rūgtais pārdzīvojums smalkjūtīgi saaužas ar garīgās dimensijas klātbūtni".

02 februāris
ceturtdiena
18.00
Fotoizstādes “8 stāsti” atklāšana, kurā piedalās astoņas fotogrāfes.
Fotoizstādes “8 stāsti” atklāšana, kurā piedalās astoņas fotogrāfes.

FOTOIZSTĀDE “8 STĀSTI”

 

2. februārī plkst. 18.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J. Pliekšāna ielā 5/7 tiks atklāta fotoizstāde “8 STĀSTI”, kurā piedalās astoņas fotogrāfes.

 

Izstāde veido nesaistītu, bet vienlaikus savstarpēji papildinošu stāstu virkni, atainojot katras mākslinieces dzīves redzējuma mikrodaļiņu. Tajā pašā laikā izstādes apmeklētājiem tiek dāvāts fantāziju un atmiņu lauks – noskaņu pasaule, ko izdzīvot savā pieredzē.

 

Astoņu tik dažādu personību satikšanās notika mākslinieces fotogrāfes Agneses Aljēnas vadīto radošuma darbnīcu ietvaros, kur desmit nedēļu garumā tika pilnveidotas gan fotografēšanas prasmes, gan pasaules pētīšanas un izzināšanas, gan prāta apstādināšanas, iedvesmas ierosināšanas un citi meistarstiķi.

 

“Radoša fotogrāfija 2016” izlaidums – Aija Zīlīte, Inga Bratēna, Linda Misēviča, Marina Pavlova, Liene Upeniece, Madara Lazdiņa un Inga Bērziņa – sarīkoja izstādi, lai radītu sev svētkus un tuvākajam lokam prezentētu mazu daļu no paveiktā, tobrīd pat nenojaušot, ka izstāde mazā Miera ielas kafejnīcā var kļūt par intereses objektu arī citām izstāžu telpām.

 

Raiņa un Aspazijas vasarnīcā izstāde kļuvusi bagātāka – septiņiem stāstiem pievienojies astotais, jo savas bildes un stāstu uztic arī Agnese Aljēna.

 

Pieskaņojoties vietai un tās noskaņām, būs iespēja ļauties arī Raiņa un Aspazijas dzejas valdzinājumam, meklējot vienojošo elementu starp foto stāstu un kādu no viņu dzejoļiem.

 

Izstāde būs skatāma līdz 3. martam.

 

03 februāris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
03 februāris
piektdiena
17.00
Jūrmalas iedzīvotāju zīmēšanas, gleznošanas kursu “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” gadskārtējā darbu izstādes atklāšana

03 februāris
piektdiena
20.15
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā

HK “Kauguri” – HK “Ice Wolves”

03 februāris
piektdiena
21.30
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā

HK “MSL” – HK “Skydas”

04 februāris
sestdiena
12.00
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga zēniem

U14: “Jūrmala” – “Talsi”

04 februāris
sestdiena
12.00
Piemiņas pasākums, veltīts dzejniecei, rakstniecei, politiķei, biedrības “Aspazijas mantojums” goda biedrei Rutai Marjašai – 90.
Piemiņas pasākums, veltīts dzejniecei, rakstniecei, politiķei, biedrības “Aspazijas mantojums” goda biedrei Rutai Marjašai – 90.

Rutai Marjašai – 90

 Rutas Marjašas Aspazijas atdzejojumu izlase krievu valodā, kurā viņa tulkojusi sev tuvos dzejoļus nosaukta - “Sadegt un spīdēt”. Šos vārdus var attiecināt arī uz pašas Rutu Marjašu – izcilu kultūras cilvēku un Latvijas patrioti - juristi, politiķi un dzejnieci, kura 4.februārī atzīmētu 90. dzimšanas dienu.

 

Ruta Marjaša strādājusi Latvijas Advokātu kolēģijā, un vēlāk ievēlēta par Augstākās Padomes deputāti kā Latvijas Tautas frontes locekle. Kļuvusi par 5.un 6.Saeimas deputāti, bijusi 5.Saeimas Cilvēktiesību komisijas locekle. Vēlāk darbojusies kā Eiropas Padomes komisijas eksperte. Viņa ne tikai balsojusi par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, bet tulkojusi Latvijas Republikas neatkarības deklarāciju krievu valodā. Aktīvi piedalījās Latvijas Ebreju kultūras biedrības un Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas dibināšanā. Saņēmusi mūsu valsts augstākos apbalvojumus - IV un III šķiras Triju Zvaigžņu ordeņus.

Aizejot no aktīvās politikas pievērsusies literatūrai, izdodot grāmatu par savu tēvu, filozofu Maksi Šacu – Aņinu, autobiogrāfiju “Manas atmiņas kaleidoskops” un 5 dzejoļu krājumus. Apguvusi latviešu valodu pirmskara Rīgā, Ruta Marjaša atdzejoja ne tikai Aspaziju, bet arī vācu rakstnieku Gotfrīdu Kelleru un mūsdienu autoru - Eduardu Aivaru.

 

Biedrības “Aspazijas mantojums” Goda biedre, dzejniece Ruta Marjaša Aspazijas mājā ienāca pirms 12 gadiem. Pateicoties viņai, mājā pulcējās dzejnieki no Rīgas, Tallinas, Maskavas un pat Barselonas. Pēc viņas iniciatīvas rīkoti vairāki interesanti pasākumi un izstādes. Aspazijas mājā svinējām Rutas 80. un 85. jubileju. Lai arī Ruta Marjaša pirms diviem mēnešiem pārcēlusies uz citas zvaigznes, viņas dzimšanas dienā plkst.12.00 pulcēsimies Aspazijas mājā, lai dalītos atmiņās, ieklausītos viņas dzejā.

 

Savu dalību pasākumā lūgums pieteikt telefoniski – 67769445, 26319755

04 februāris
sestdiena
13.30
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga zēniem

U17: “Jūrmala” – “Talsi”

04 februāris
sestdiena
14.30
Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā
Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā

U18 "Jūrmalas SS" - "Venta"

04 februāris
sestdiena
15.00
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga zēniem

U19 “Jūrmala” – “Ogre”

04 februāris
sestdiena
15.00
Irēnas Nikkinenas foto izstādes “Atklāts kas apslēpts” atklāšana
Irēnas Nikkinenas foto izstādes “Atklāts kas apslēpts” atklāšana

Irēna Nikkinena

Kādā tumšā, lietainā vēlā novembra vakarā Bauskas rajona Svitenes ciemā, ar skaļu brēcienu sevi pieteica Irēna Černika(tagad Nikkinena), kur arī  pavadīja bērnību, skolas gadus un par pārcelšanos uz  dzīvi pilsētā nemaz  nedomāja.

Skatoties uz savu četrus mēnešus veco meitiņu plikām pēdiņām spārdoties ratiņos, sapratu, ka vēlos šos mirkļus saglabāt, iemūžinot fotogrāfijās pašu skaistāko un mīļāko bērnu. Pirmie mēģinājumi ar tādiem fototehnikas vectētiņiem, kā „Smena-2”un „Fed”.

Lai apgūtu zināšnu minimumu, no meistariem iemācītos fotogrāfēšanas „knifus” un uzlabotu savu attēlu kvalitāti Irēna Nikkinena iestājās fotoklubā „Gamma”. Kaut gan aiz muguras dzirdēja korifeju spriedumu: „Atnākusi te čaļus ķert” un spītējot biedru spriedumam, viņā radās griba  pierādīt pretējo.

Savu varēšanu pierādīt izdevās fotokluba „Gamma” rīkotajā Starptautiskajā Diapozitīvu konkursā, kurā viņas darbs novērtēts ar galveno balvu.

Interese par fotogrāfiju kā mākslas veidu aizveda uz fotokluba „Rīga” organizēto fotomākslas  fakultāti. Nobeidzot mācības Irēna Nikkinena saņēma uzaicinājumu turmāk darboties

fotoklubā „Rīga”, kuru nu jau kā senjore pārstāv vēl šodien.

Nostrādājot 10 gadus meliorācijā iemācījā jebkuros laika apstākļos – lietū, sniegā, spilgtā saules gaismā uztaisīt bildes uz padomju laika ne sevišķi kvalitatīvajām 130-GOST filmiņām. Iemūžinātas gan spartakiādes, salidojumi un fotoreportāžas no citiem tolaik svarīgiem notikumiem.

Pirmā personālizstāde ar 15 melnbaltām bildēm bija Bulgārijas pilsētā Tirnovā fotoplenēra laikā. Katru nākošo izstādi veido galvenokārt no jauniem , iepriekš nerādītiem attēliem. Veidojusi deviņas personālizstādes un piedalījusies neskaitāmās kluba izstādēs.

Māksliniece smej: „Foto patreiz man ir vaļasprieks. Tas ir rekets, kas palīdz iztērēt pensiju, kas jebkuros laika apstākļos dzen no mājas ārā”.

Laika gaitā māksliniecei uzkrājušās aktu fotogrāfijas, kurās redzamais cilvēka ķermeņa skaistums pēdējā laikā ir piemirsts. It sevišķi vīriešu akti, kuriem modeļus sarunāt pēdējā laikā ir grūti.

Pēdējā laikā Starptautiskās izstādēs vairs nepiedalās, jo uzskata, ka dalības maksa tajās pensionāram ir nepārvarams šķērslis.

Māksliniece nodot savu veikumu skatītāju vērtējumam.

 

Ina Inta Liniņa-Ozoliņa

 

04 februāris
sestdiena
16.30
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga meitenēm

U19 “Jūrmala” – “Ogre”

05 februāris
svētdiena
12.30
Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā
Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā

U16 "Jūrmalas SS" - HK "Tukums"

05 februāris
svētdiena
13.00
Kino. Komēdija, drāma, romantika “Smalkās aprindas” (2016)

Režisors Vudijs Allens.

Līdz 12 gadu vecumam neiesaka.

 

Ieejas maksa 2,50 eiro, bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem 1,50 eiro. Biļešu iegāde vienu stundu pirms kino seansa.

05 februāris
svētdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Kauguri” – “Babīte”

05 februāris
svētdiena
15.00
Latvijas hokeja federācijas 1.līgas spēle
Latvijas hokeja federācijas 1.līgas spēle

"Jūrmalas SS" - "Daugavpils/LDZ CARGO“

05 februāris
svētdiena
15.30
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Old school” – “ieliecmaisā.lv”

05 februāris
svētdiena
15.30
Kino. Piedzīvojumu filma, fantāzija “LDM: Lielais draudzīgais milzis” (2016)

Režisors Stīvens Spīlbergs.

Līdz 7 gadu vecumam neiesaka.

 

Ieejas maksa 2,50 eiro, bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem 1,50 eiro. Biļešu iegāde vienu stundu pirms kino seansa.

05 februāris
svētdiena
16.00
Jūrmalas leļļu teātra studija.“Diegabikša piedzīvojumi”

“Šovakar, kad savu galvu

Tu uz spilventiņa liksi,

Bibi, - vai tu dzirdēt gribi

Pasaku par Diegabiksi?”

 

Jau no pagājušā gadsimta 60. gadiem šos vārdus  vakaros pirms došanās gulēt ir gaidījuši bērni, kuri šodien paši jau ir māmiņas un vecmāmiņas un nu šos piedzīvojumus stāsta saviem bērniem. Stāsta par mazā un zinātkārā  bruņurupucēna  Diegabikša  iepazīšanos ar pasauli un ceļojumu pēc laimes. Ceļojums bruņurupucīti ir atvedis arī līdz Jūrmalas teātrim, kur viņš tiksies ar Akmeni, Taciņu, steidzīgo zaķi un zvēru karali lauvu, cīnīsies ar aszobaino līdaku un viltīgo zalkti un... Lai uzzinātu, ko vēl Diegabiksis satiks savā ceļojumā, ir jāatnāk uz Jūrmalas teātri un jānoskatās  leļļu teātra studijas izrādi “Diegabikša piedzīvojumi”, ko Dace Lasenberga veidojusi pēc Žaņa Grīvas pasakas motīviem, izrādes režisore Inguna Radziņa, lomās, Māris Zabarovskis , Dace Umbraško , Ravita Rozīte un Marta Starka, mūziku veidoja Ainis Rudzītis, Dāvis Putāns, Ģirts Alsters.

 

Ieejas maksa 3 eiro.

06 februāris
pirmdiena
11.00
Koncertu cikls pirmsskolas vecuma bērniem. Muzikālās pasakas mazajiem. Smilšu pasaka ar zelta putnu.

Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs.

06 februāris
pirmdiena
17.00
07 februāris
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
07 februāris
otrdiena
13.00
07 februāris
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
07 februāris
otrdiena
20.00
Latvijas Maksibasketbola čempionāta spēle
Lapmežciema sporta kompleksā, Liepu ielā 2
Latvijas Maksibasketbola čempionāta spēle

K50+ “SSB Jūrmala” – “BK Tukums”

08 februāris
trešdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.g.17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"

L.Grobiņa

3.

Par papildus finanšu līdzekļiem Labklājības pārvaldes budžetā

 

4.

Par grozījumiem Labklājības pārvaldes budžetā

 

5.

Jūrmalas pilsētas domes noteikumi darbā ar nepilngadīgajiem, kuri izdarījuši pārkāpumus

A.Isakoviča

6.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Voitkāne

7.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

8.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-206, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

08 februāris
trešdiena
10.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 „Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

I.Vasmanis

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

 

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu (Vaivaru pamatskola)

 

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu

 

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

7.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā

 

8.

Viena audzēkņa izmaksas vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

9.

Par PII „Austras koks” 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Černaja

10.

Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”  pamatdarbības  Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā

G.Liepiņa

11.

Par izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

 

12.

Par grozījumiem Vaivaru pamatskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

S.Siliņa

13.

Par Ķemeru pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumiem

S.Seņkina

14.

Par Ķemeru pamatskolas budžeta grozījumiem 2017.gada tāmē podestu iegādei

 

15.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pamatbudžetā

A.Zubkovska

16.

Par Kauguru vidusskolas projekta „Urban music workshop” noslēgumu

Z.Tarasenko

08 februāris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
08 februāris
trešdiena
17.00
Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, Dubultu prospektā 42
08 februāris
trešdiena
19.00
Baltijas basketbola līga
Lapmežciema sporta kompleksā, Liepu ielā 2
Baltijas basketbola līga

“Jūrmala/Fēnikss” – “Barons kvartāls” 

08 februāris
trešdiena
21.30
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā
Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā

HK "Jūrmala" - "HK "Ice Wolves"

09 februāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Smilšu ielā 7
09 februāris
ceturtdiena
12.30
Mežmalas vidusskolā, Rūpniecības ielā 13
09 februāris
ceturtdiena
14.00
Dubultu bērnu bibliotēkā, Strēlnieku prospektā 38a/2
09 februāris
ceturtdiena
16.00
A.Kronenberga Slokas bibliotēkā, Raiņa ielā 3
09 februāris
ceturtdiena
16.00
Dantes Aligjēri grāmatas “Jaunā dzīve” atvēršanas svētki.
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29

Apgāds “Jumava” laidis klajā vienu no pasaules literatūras klasikas darbiem Dantes Aligjēri “Jauno dzīvi”.

Dante Aligjēri bija itāļu dzejnieks un filozofs, viens no itāļu literārās valodas pamatlicējiem.

Dantes "Komēdija" (Dž. Bokačo to vēlāk nosauca par "Dievišķo komēdiju" (itāļu La divina commedia)) tiek uzskatīta vienlaikus par vienu no izcilākajiem darbiem gan viduslaiku, gan renesanses literatūrā. Citi Dantes nozīmīgākie darbi ir Convivio ("Dzīres") un La vita nuova ("Jaunā dzīve"). Dantes traktāts "Par tautas valodu", sākotnēji rakstīts latīņu valodā, tiek uzskatīts par pirmo zinātnisko darbu romāņu valodniecībā.

Itāļu literatūras dižgara Dantes Aligjēri (1265–1321) darbā “Jaunā dzīve” apkopoti soneti, kas veltīti Beatričei Portinari, pret kuru dzejnieks lolojis maigas jūtas visa mūža garumā.

Tas ir viens no neparastākajiem mīlas stāstiem pasaules vēsturē: dzīves laikā abu ceļi krustojās tikai dažas reizes, un dižciltīgajai florencietei Beatričei bija lemts iziet par sievu pie cita, tāpat kā pašam Dantem — kļūt par citas sievietes vīru. Taču tas neliedza dzejniekam godbijīgi dievināt daiļo donnu un padarīt viņas vārdu nemirstīgu, iemūžinot vispirms “Jaunajā dzīvē”, bet vēlāk arī “Dievišķajā komēdijā”.

Grāmatas atvēršana norisināsies 9. februārī plkst. 16:00 Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, Majoros.

 

Programmā tikšanās ar Dantes biedrības pārstāvjiem - godabiedru tulkotāju un atdzejotāju Valdi Bisenieku, grāmatas mākslinieku Andri Bērziņu.

 

Pasākuma laikā būs iespējams iegādāties apgādā "Jumava" iznākušās grāmatas.

09 februāris
ceturtdiena
19.00
“Kropļi ieies pirmie”. Psiholoģiska kauja, pēc F.O’Konores stāsta motīviem
Jūrmalas teātrī, Muižas ielā 7
“Kropļi ieies pirmie”. Psiholoģiska kauja, pēc F.O’Konores stāsta motīviem

9. februārī pulksten 19.00 Jūrmalas teātrī izrāde - psiholoģiska kauja, pēc amerikāņu rakstnieces Flenerijas O’Konores stāsta motīviem - KROPĻI IEIES PIRMIE…
Stāsts ir uzrakstīts pagājušā gadsimta 60-to gadu sākumā un ASV publicēts jau pēc autores nāves 1965. gadā. Latviešu valodā tas publicēts 1984. gadā. Šodien stāsts, mūsdienīgi pārstāstīts, ir ieguvis aktuālu skanējumu Jūrmalas teātra iestudējumā.
Iestudējuma galvenais uzdevums ir likt katram skatītājam ieklausīties sevī un konfrontēt savas atziņas vispārcilvēcības ētikas jautājumos ar tiem postulātiem, kurus šodien regulu un likumu veidā mums diktē demokrātija un humānisms.
Šepards ir sociālais psihologs nepilngadīgo labošanas iestādē, racionālists. Viņš vien ar pūlēm spēj slēpt savu neiecietību pret savu sešpadsmit gadus veco dēlu, Nortonu, kurš skumst pēc nesen mirušās mātes. Paradoksāli, bet Šepards, uzskatot, ka, palīdzēt citiem cilvēkiem uzlabot viņu dzīvi ir cilvēces lielākais tikums, nespēj palīdzēt Nortonam tā skumjās. 
Nepilngadīgo ieslodzījuma iestādē Šepards ir saticis Rufusu Džonsonu un vēlas palīdzēt tam pārvērst viņa dzīvi un integrēties sabiedrībā.
Notikumi kļūst dramatiski un aizsākas neprognozējama psiholoģiska kauja, kad Šepards uzaicina Rufu, septiņpadsmit gadus vecu likumpārkāpēju, dzīvot kopā ar viņiem, nerespektējot Nortona iebildumus… 
Ar šo izrādi Jūrmalas teātris 2016.gadā ir piedalījies Baltijas valstu amatierteātru festivālā Baltijas Rampa – Lietuvā, Kupišķos, un starptautiskajā amatierteātru festivālā Soli pa Solim – Rēzeknē.
Izrādes režisors – Imants Jaunzems, lomās – Raivis Krūmiņš, Mārtiņš Kagainis, Ģirts Alsters, Daniels Amčislavskis.
Biļešu rezervācija 67751089.

Biļetes cena 3 eiro.

09 februāris
ceturtdiena
21.00
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā
Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1
10 februāris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
10 februāris
piektdiena
19.00
Jūrmalas Džeza klubs aicina
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35

10 februāris
piektdiena
21.00
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā
Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā

"HK Kauguri" - "HK Skydas"

11 februāris
sestdiena
12.00
Latvijas Maksibasketbola čempionāta spēle
Pumpuru vidusskolā, Kronvalda ielā 8
Latvijas Maksibasketbola čempionāta spēle

K70+ “SSB Jūrmala” – “BK Tukums”

11 februāris
sestdiena
13.00
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Fēnikss” – “Klondaika”

11 februāris
sestdiena
14.30
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Fēnikss 2” – “Ugunsūdens”

11 februāris
sestdiena
17.00
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga zēniem
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31

U19: “Jūrmala” – “Liepāja”

12 februāris
svētdiena
12.30
Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā
Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1
Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā

U16 "Jūrmalas SS" - "Sieviešu izlase"

12 februāris
svētdiena
13.00
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Fēnikss 2” – “Jurmala holidays”

13 februāris
pirmdiena
12.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1. 

Par ekonomiskās klasifikācijas kodu grozījumiem Kultūras nodaļas budžetā

A.Miltiņa

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 „Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

I.Vasmanis

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

 

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

5.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā

 

6.

Viena audzēkņa izmaksas vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

7.

Par PII „Austras koks” 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Černaja

8.

Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”  pamatdarbības  Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam 2017.gadam” atklātajā projektu konkursā

G.Liepiņa

14 februāris
otrdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

2.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA 1) "Jauniešu apmaiņa" projekta "Be prepared!" īstenošanu

E.Majore

3.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”  atklātajā projektu konkursā

 

14 februāris
otrdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
14 februāris
otrdiena
12.00
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
14 februāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
14 februāris
otrdiena
14.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

2.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr. 560 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm”

G.Ušpele

3.

Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu

A.Lindermane

4.

Par finansējuma piešķiršanu vienošanās noslēgšanai par nekustamo īpašumu Tērbatas iela 46a, Jūrmalā

A.Bērziņš

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Baumgarte

14 februāris
otrdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
14 februāris
otrdiena
19.30
Kaspars Zemītis. Dejas ar stīgām.
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1

Koncertā piedalās Kaspars Zemītis (ģitāra), Līva Plociņa (I vijole), Madara Gaile (II vijole), Ineta Abakuka (alts), Madara Norbūte (čells), deju skolas „Dzirnas“ dejotāji, Agra Daņiļeviča horeogrāfija.

 

Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs.

15 februāris
trešdiena
09.00
Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

2.

PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2016.gada 9 mēnešu bilances pārskata izskatīšana

E.Grante

3.

SIA “Dzintaru koncertzāle” 2016.gada 9 mēnešu bilances pārskata izskatīšana

 

4.

SIA “Jūrmalas gaisma” 2016.gada 9 mēnešu bilances pārskata izskatīšana

 

5.

SIA “Jūrmalas siltums” 2016.gada 9 mēnešu bilances pārskata izskatīšana

 

6.

SIA “Jūrmalas slimnīca” 2016.gada 9 mēnešu bilances pārskata izskatīšana

 

7.

SIA “Jūrmalas ūdens” 2016.gada 9 mēnešu bilances pārskata izskatīšana

 

8.

PSIA “Kauguru veselības centrs” 2016.gada 9 mēnešu bilances pārskata izskatīšana

 

9.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas ostas pārvalde" 2016.gada 11 mēnešu bilances pārskata ziņojuma izskatīšana

 

10.

Par Valsts kontroles un SIA “Ernst&Young” izteikto ieteikumu ieviešanu

 

11.

Par atlīdzību audita ieteikumu ieviešanu

 

15 februāris
trešdiena
10.00
Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

2.

Par SIA "Jūrmalas gaisma" darba plānu 2017.gadam 

V.Freimanis

3.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017" īstenošanu

E.Bučs

4.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016" noslēgumu

 

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.38 “Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem”

G.Ose

6.

Par grozījumiem 2014.gada 11.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/195

I.Dreika

7.

Par būvniecības ieceres - infrastruktūras objekta Brīvības prospektā 0142, Jūrmalā, būvniecības realizāciju un dāvinājuma pieņemšanu

S.Brauere

8.

Par satiksmes joslas izbūvi pie īpašuma Mellužu prospektā 14, Jūrmalā

Ģ.Brambergs

9.

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

15 februāris
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti

E.Stobovs

 1.  

Par Apvārsnis 2020 programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” īstenošanu 

G.Ose

 1.  

Par būves nojaukšanu Viestura ielā 53, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Mežmalas ielā 43, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 79, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi

S.Brauere

 1.  

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums

 

 1.  

Par būvniecības ieceres - infrastruktūras objekta Brīvības prospektā 0142, Jūrmalā, būvniecības realizāciju un dāvinājuma pieņemšanu

 

15 februāris
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
15 februāris
trešdiena
18.00
Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstādes "Bikini zona" atklāšana.
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29

15. februārī plkst. 18:00 Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala) tiks atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstāde Bikini zona.

Izstādē gan nav runa par peldkostīmiem, bet vairāk  par jaunu mākslinieku radošiem eksperimentiem un iespēju skatītājiem ielūkoties tik intīmā procesā kā mākslinieka meklējumi. Izstādē būs skatāmas kā gleznas, tā  tekstildarbi un datorgrafikas,  kā arī darbi  citās tehnikās. Izstādē studenti vadīs arī izglītojošas programmas kā bērniem, tā pieaugušajiem.

Studenti paši par gaidāmo izstādi un tās ideju stāsta: “Klusā okeāna Bikini salā dzīvojošie bija izveidojuši noslēgtu sabiedrību, kura balstījās uz ciešām ģimeniskām saitēm. Iedzīvotāji tika pārvietoti, kad lagūnu ap Bikini salu nolēma izmantot kodolieroču izmēģināšanai. Šajā reģionā joprojām ir paaugstināts radiācijas līmenis, un tikai retais izlemj apmesties tajā uz dzīvi. Tajā pašā gadā kāds franču dizainers radīja divdaļīgu peldkostīmu un nosauca to Bikini salas vārdā, cerot, ka tas radīs komerciālu un kulturālu sprādzienu, kurš būtu tikpat vērienīgs kā eksplozijas Klusā okeāna lagūnā. Vatikāns šo peldkostīmu atzina par grēcīgu un pagāja laiks, kamēr sabiedrība bija gatava apslēpt tik maz un redzēt tik daudz.

Mākslas students savu studiju laiku izmanto kā izmēģinājumu lauku, jo studenta statuss dod iespēju eksperimentēt, kļūdīties un radīt ko jaunu nesodītam. Taču tikai retais ir gatavs ļaut skatieniem iekļūt šī intīmā procesa rezultātos, un vēl mazāk ir to, kuri ir gatavi palikt izmēģinājuma laukā uz dzīvi.”

Izstādē piedalīsies jauni mākslinieki, kuri šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības un vizuālās komunikācijas nodaļās - Anna Pommere, Barbara Ābeltiņa, Elīna Apeltiņa, Elīna Mekša, Ieva Putniņa, Katrīna Čemme, Linda Bērziņa, Marta Veinberga, Dāvis Ozols, Elīna Vītola, Sandra Strēle, Lote Vilma Vītiņa, Artis Gulbis, Kristaps Priede un apvienības #golfclayderman (Margrieta Dreiblate un Aksels Bruks) un 3/8 (Jānis Dzirnieks, Jānis Krauklis, Kristiāna Marija Sproģe un Rihards Rusmanis).

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstāde Bikini zona Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Jūrmala) skatāma no 15. februāra līdz 26. martam. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 17:00. Ieeja – bez maksas.

15 februāris
trešdiena
19.00
Latvijas "OlyBet" basketbola līga vīriešiem
Lapmežciema sporta kompleksā, Liepu ielā 2
Latvijas "OlyBet" basketbola līga vīriešiem

“Jūrmala/Fēnikss” – “Barons kvartāls”

15 februāris
trešdiena
20.15
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā
Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā

HK "Kauguri" - HK "MSL"

15 februāris
trešdiena
20.45
Latvijas florbola čempionāta 2.līga vīriešiem
Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Viestura ielā 6
Latvijas florbola čempionāta 2.līga vīriešiem

“FK Jūrmala” – "SC Mēmele/Code"

15 februāris
trešdiena
21.30
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā
Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā

HK "Majori" - HK "Priedaine"

16 februāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Smilšu ielā 7
16 februāris
ceturtdiena
10.30
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1.

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu

K.Palkova

16 februāris
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

11.00

1.

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

11.05

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

I.Dzene

 

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

 

 

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

5.

Par līguma slēgšanu

A.Lindermane

 

6.

Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu

 

 

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

 

11.15

8.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” noslēgumu

E.Bučs

 

9.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017” īstenošanu

 

11.20

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.560 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2017.gada aktivitātēm

G.Ušpele

11.25

11.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti

E.Stobovs

11.30

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.38 „Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem”

G.Ose

11.35

13.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

J.Milberga

 

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 „Par dalību darbības programmas 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”

 

11.40

15.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas īpašumā

I.Vasmanis

 

16.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 „Nolikums par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

 

11.45

17.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietēja līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā

E.Majore

 

18.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības  programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jauniešu apmaiņa” projekta „Be prepared!” (Vienmēr gatavs) īstenošanu

 

11.50

19.

Par grozījumiem Jūrmalas ostas attīstības programmā 2015.gada -2020.gadam

J.Artemjevs

 

20.

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

 

 

21.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

 

 

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

 

11.55

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.398 „Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem”

A.Kristvalds

12.00

24.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-206, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

25.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.05

27.

Par būves nojaukšanu Baļķu ielā 8, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

28.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 79, Jūrmalā

 

 

29.

Par būves nojaukšanu Mežmalas ielā 43, Jūrmalā

 

 

30.

Par būves nojaukšanu Viestura ielā 53, Jūrmalā

 

 

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.416 „Par vidi degradējoši dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā”

 

 

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.decembra lēmuma Nr.677 „Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020” atcelšanu

 

 

33.

Par zemesgabala  Mellužu prospektā 31, Jūrmalā  lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

 

 

34.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51

 

 

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 31, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2B,               Jūrmalā

 

 

38.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203, Jūrmalā               

 

 

39.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā

 

 

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 35, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

12.10

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 13.punktā

I.Dreika

 

44.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībai Pumpuri 0111, Jūrmalā

 

 

45.

Par īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” valdījumā

 

 

46.

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

47.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 

48.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

49.

Par 2012.gada 4.janvāra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/36 pagarināšanu

 

 

50.

Par 2005.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/228 izbeigšanu

 

 

51.

Par grozījumiem 2013.gada 28.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/580

 

 

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību”                                                        

 

 

53.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.615 „Par zemesgabala Paula Stradiņa ielā 6, Jūrmalā, daļas nomu”

 

 

54.

Par grozījumiem 2016.gada 1.aprīļa Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.2-16.3.4/424

 

 

55.

Par grozījumiem 2014.gada 11.februāra Pilnvarojuma līgumā Nr.1.2-16/195

 

 

56.

Dzīvojamai mājai  funkcionāli nepieciešamā zemesgabala  noteikšanas komisijas nolikums

 

 

57.

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala  noteikšanas komisijas izveidi

 

16 februāris
ceturtdiena
18.00
Cikls “Kafija ar Aspaziju”. Mākslinieces Ingas Beikules priekšlasījums par somu vēsturi “Somas, somiņas …”
Aspazijas mājā, Z. Meierovica prospektā 18/20

16.februārī plkst.18.00 aicinām uz cikla “Kafija ar Aspaziju “ otro sarīkojumu – Ingas Beikules priekšlasījumu “Somas. Somiņas...”. Pašlaik muzejā skatāma mākslinieces darbu izstāde “Rotas gardēžiem”, kurā varam aplūkot kolekciju no miniatūru somiņu, kurpju un cepuru formā izgatavotām piespraudēm. Tās autentiski attēlo dažādu laikmetu tērpa aksesuāru modes tendences. Katra piespraude satur unikālu informāciju par formām, rotājumiem, krāsām un stiliem, aktuāliem gan iepriekšējos gadsimtos, gan mūsdienās.

Māksliniece Inga Beikule  ir Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta lektore, Lietišķās mākslas studijas “Zemga” vadītāja. Par priekšlasījumu viņa stāsta:

“Šis būs stāsts par somas kā laikmetu liecinieces ceļojumu no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tā būs aizraujoša ekskursija modes vēstures mīļiem, kurā kopīgi sekosim tam, kā kopš civilizācijas sākuma mainījusies somas forma, izmērs un dizains. Pētījums atklās somas slavas noslēpumus un to izcilās īpašnieces. Runāsim ne tikai par Somām un Somiņām…”

16 februāris
ceturtdiena
21.00
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā
Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1
8.Jūrmalas pilsētas amatieru čempionāts hokejā

HK "Skydas" - HK "Jūrmala"

17 februāris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
17 februāris
piektdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
18 februāris
sestdiena
11.00
Latvijas Maksibasketbola čempionāts
Lapmežciema sporta kompleksā, Liepu ielā 2
Latvijas Maksibasketbola čempionāts

D45+ "SSB Jūrmala" - "BK Tukums"

18 februāris
sestdiena
12.00
Latvijas Maksibasketbola čempionāta spēle
Pumpuru vidusskolā, Kronvalda ielā 8
Latvijas Maksibasketbola čempionāta spēle

K70+ "SSB Jūrmala" - "LBSK"

18 februāris
sestdiena
13.00
Latvijas čempionāts handbolā vīriešiem
Sporta namā “Pīlādzītis”, Spuņciemā
Latvijas čempionāts handbolā vīriešiem

SynotTip virslīga: “Jūrmalas Sports” -  “Vaiņode”

18 februāris
sestdiena
13.00
Tamāras Heidemanes grāmatas "Senākā Jūrmalas draudze" atvēršanas svētki.
A.Kronenberga Slokas bibliotēkā, Raiņa ielā 3

18 februāris
sestdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

"Fēnikss" - "Copmans un dēli"

18 februāris
sestdiena
14.00
Tikšanās ar izstādes “Cilvēki ainavas” autori Lauru Feldbergu
Mākslinieku namā, Muižas ielā 6
 Tikšanās ar izstādes “Cilvēki ainavas” autori Lauru Feldbergu

No 2017. gada 14. februāra Jūrmalā, Mākslinieku namā, Muižas ielas 6 apskatāma mākslinieces Lauras Feldbergas izstāde CILVĒKI-AINAVAS. Laura Feldberga 2016. gada nogalē ieguva 2. vietu gadskārtējā konkursa izstādē JĀ/NEATKARĪBA-2016 un tādejādi nodrošināja sev iespēju veidot savu personālizstādi Mākslinieku namā Jūrmalā.

Laura Feldberga dzimusi 1975. gadā. Beigusi Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (1994) un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (2000). Strādā dažādās grafikas tehnikās, glezno, veido instalācijas un land art objektus, performances, darbojas iespieddarbu dizaina jomā. Kopš 1995. gada piedalās izstādēs, radošajās darbnīcās, simpozijos; darbi eksponēti Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Batkrievijā, Somijā, Japānā, Zviedrijā, Čehijā, Nīderlandē, ASV, Beļģijā, Islandē, Turcijā, Krievijā. Latvijas Mākslinieku savienības biedre (2004).

Laura Feldberga savos darbos tiecas atklāt neredzamo, bet jūtamo pasauli, kuru veido emocijas, sapņi, ilūzijas, iztēles ainas – to, kas nav reāli taustāms, bet ir nojaušams aiz redzamā. Pavedieni, kas saista cilvēku ar vidi, ainavu, ar citiem cilvēkiem; situācijas un atklāsmes, kas ietekmē un maina dzīves ceļu; mirkļi, kuros ar cilvēku notiek dzīve. Tēlus Laura veido ģeometriski vienkāršus, kā logotipus vai shematiskus atveidojumus tam, kas ir sarežģīt un mainīgs. Viņa tiecas novest līdz vienai vienkāršai formai vai zīmei to, kas ir sajūtu un iespaidu sakopojums.

Viņas mākslas darbi notiek telpā, situācijā, ainavā. Telpiskie objekti ir mākslinieces veids, kā viņa zīmē. Vairums viņas projekti ir vietas, telpas, apstākļus un emocionālās atmosfēras, kurā tie radīti, tieši noteikti un iedvesmoti. 

Jau vairākus gadus Laura nodarbojas ar buto deju Starpdisciplināro mākslu grupā IDEAGNOSIS, un kustību pieredze ir veicinājusi viņas pievēršanos performancei. Kustību izrāžu iespaidā māksliniece veido instalācijas, kuros izmantoti apģērbi. Nereti šie objekti patiešām piedalās performancēs, un tiek iedzīvināti kustību izrādēs. Tomēr tie ir arī neatkarīgi mākslas darbi, kas paši veido tēlus un kompozīcijas.

Māksliniece, sniedzot ieskatu izstādē CILVĒKI-AINAVAS, stāsta: „Es domāju par draugiem, par tuvajiem, par kādreiz uz īsu brīdi satiktajiem cilvēkiem kā par milzīgām, nekad līdz galam neizpētāmām ainavām. Kā par zemēm ar kalniem un upēm, ar klajumiem un pilsētām. Es skatos, un no skatīšanās rodas formas un kompozīcijas. Viena versija ir redzama izstādē „Cilvēki–ainavas”. Darbi veidoti tieši Jūrmalas Mākslinieku nama izstāžu zālei. Ekspozīciju papildina fotogrāfijas no performancēm, kurās piedalījušies mani draugi un domubiedri, atdzīvinot darbus ar kustību, tēlu klātbūtni.

Tēlaini tas ir stāsts par cilvēka saikni ar dzīves vietu, ar ainavu. Cilvēks kļūst par ainavas sastāvdaļu. Viss apkārt redzamais, tās ainavas, kas dienu pēc dienas veido dzīves fonu, kļūst par daļu no paša cilvēka. Neredzamām saitēm mēs visi esam piesaistīti mūsu dzīves nozīmīgajām ainavām.”

Tikšanās ar mākslinieci Lauru Feldbergu notiks 18. februārī plkst. 14.00 Mākslinieku namā Muižas ielā 6.

Izstāde būs apskatāma līdz 2017. gada 15. martam.

18 februāris
sestdiena
15.30
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

"Klondaika" - "dizainaseta.lv"

18 februāris
sestdiena
17.00
Latvijas "OlyBet" basketbola līga vīriešiem
Lapmežciema sporta kompleksā, Liepu ielā 2
Latvijas "OlyBet" basketbola līga vīriešiem

"Jūrmala/Fēnikss" - "Liepāja/Triobet"

18 februāris
sestdiena
19.00
Balle Valentīndienas noskaņās “Satikšanās dejā”
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110

18 februāris
sestdiena
19.00
Koncertu cikls dzimuši Latvijā. Inese Galante un draugi.
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1

Piedalās Inese Galante, soprāns; Sergejs Jēgers, kontrtenors; Aleksandrs Antoņenko, tenors; Ingus Pētersons, tenors; Andrejs Osokins, klavieres, Ineses Galantes talanti.

Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs.

19 februāris
svētdiena
11.00
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga zēniem
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31

U17: “Jūrmala” – “Kandava”

19 februāris
svētdiena
12.30
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga meitenēm
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31

U16 “Jūrmala” – "BJBS Rīga/Rīdzene"

19 februāris
svētdiena
12.30
Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā
Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1
Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā

U16 "Jūrmalas SS" - Liepājas SSS"

19 februāris
svētdiena
12.30
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga meitenēm
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31

U16 "Jūrmala" - "BJBS Rīga/Rīdzene"

19 februāris
svētdiena
13.00
Volejbola Nacionālās līgas 2.divīzijas spēle vīriešiem
Volejbola Nacionālās līgas 2.divīzijas spēle vīriešiem

“VK Jūrmala/T” – “Kuldīgas NSS”

19 februāris
svētdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Sporta namā "Taurenītis", Kļavu ielā 29/31
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

“Fēnikss 2” – “Klondaika”

19 februāris
svētdiena
15.30