Izglītības un kultūras jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību un interešu izglītību un kultūru, mākslu un to attīstības priekšlikumiem Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Rita Sproģe - komitejas priekšsēdētāja;

Irēna Kausiniece - komitejas priekšsēdētāja vietnece;

Boriss Doņņikovs; 

Karīna Siņkeviča;

Ligita Maziņa.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr.390 Par pastāvīgajām deputātu komitejām