Kūrorta un tūrisma jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par tūrisma un kūrorta infrastruktūru Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Karina Siņkeviča - komitejas priekšsēdētāja,

Ligita Maziņa - komitejas priekšsēdētājas vietniece,

Rita Sproģe,

Iveta Blaua,

Dace Riņķe.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr.390 Par pastāvīgajām deputātu komitejām