Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par sociālo palīdzību un veselības aprūpi, par sabiedrības integrācijas lietām Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un sniedz atzinumus par tiem.

 

 

Sastāvs

Dace Riņķe - komitejas priekšsēdētāja;

Anita Adijāne - komitejas priekšsēdētāja vietniece;

Karina Siņkeviča;

Gunta Liepiņa;

Irēna Kausiniece.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr.390 Par pastāvīgajām deputātu komitejām