Finanšu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem un sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu

 

Sastāvs 

Rita Sproģe – komitejas priekšsēdētājs;

Arnis Ābelītis;

Anita Adijāne;

Iveta Blaua;

Dace Riņķe;

Gatis Truksnis;

Larisa Loskutova.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr.390 Par pastāvīgajām deputātu komitejām