Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus jaunatnes un sporta sfērā Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Irēna Kausiniece - komitejas priekšsēdētāja

Iveta Blaua - komitejas priekšsēdētājas vietniece

Jānis Lediņš

Dace Riņķe

Mārtiņš Stulpiņš

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr.390 Par pastāvīgajām deputātu komitejām