Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar pilsētas transportu, komunālo saimniecību, drošības un kārtības īstenošanu Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Jānis Lediņš - priekšsēdētājs

Anita Adijāne - priekšsēdētāja vietniece

Mārtiņš Stulpiņš

Rita Sproģe

Ligita Maziņa

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr.390 Par pastāvīgajām deputātu komitejām