Revīzijas un kontroles jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par revīzijas un kontroles funkcijām Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un sniedz atzinumus par tiem.

 

Sastāvs

Anita Adijāne - komitejas priekšsēdētāja

Jānis Lediņš - komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Ligita Maziņa

Juris Visockis

Karina Siņkeviča

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošie noteikumi Nr.6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmums Nr.390 Par pastāvīgajām deputātu komitejām