Atbalsts pirmsskolas izglītības nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē; bērnu un jauniešu nometnes; ēdināšanas maksas atvieglojumi; izglītības programmu licencēšana; izglītojamo reģistrēšana un uzņemšana izglītības iestādēs; naudas balvas izglītojamajiem; pedagoģiski medicīniskā komisija.