Dokuments

Saskaņojums alkoholisko dzērienu tirdzniecībai novietnē
Joma Atļaujas, saskaņojumi, licences
Derīguma termiņš Uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. iesniegums;
2. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošie noteikumi Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs".
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centros
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa
Aija Dortāne-Krasņikova, 67511489
aija.dortane@jurmala.lv