Pasākumu afišas
VI Starptautiskais džudo turnīrs “Young Stars Jūrmala 2017”
01.04.2017 - 02.04.2017
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
Jūrmalas pavasara sporta svētki
23.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas pludmales centrā, Majoros, Kaiju ielas galā
Kino Jūrmalā aprīlī
09.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Lielā diena Jūrmalā
16.04.2017
Kauguru kultūras namā un pagalmā, Horna dārzā, Jūrmalas brīvdabas muzejā
Balle “Satikšanās dejā”
08.04.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Pasākumu cikls “Ideju inkubators”
31.03.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atvērto durvju diena.
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Smilšu ielā 7
Koncerts Baltajā svētdienā
23.04.2017
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Gunāra Kroļļa personālizstāde “Notikumu arēnas. Pārdomas krāsās.”
30.03.2017 - 30.04.2017
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Atvērto durvju dienas gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā.
26.03.2017 - 26.11.2017
Mākslinieku namā, Muižas ielā 6
Andra Vītoliņa izstāde “10 gadi pirms…”
02.02.2017 - 04.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Izstāde "Rotas gardēžiem".
31.01.2017 - 08.04.2017
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
marts 2017
20 marts
pirmdiena
12.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas PII „Katrīna” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

S.Verze

 1.  

Par izmaiņām 2017.gada budžeta programmā „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”

P.Vilkaste

 1.  

Par grozījumiem Slokas pamatskolas izdevumu un ieņēmumu 2017.gada tāmē

G.Miķelsons

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde „Bērns kūrortā”” noslēgumu

I.Baumane

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības veicināšana” īstenošanu

 

 1.  

Par ES programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” skolu izglītību sektora projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” noslēgumu

I.Kārkliņa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Alternatīvās skolas ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2017.gadam

E.Blūms

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam”

D.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Skudra

20 marts
pirmdiena
13.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par festivāla līdzfinansēšanu

G.Ose

 

 1.  

Par nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības objektu izmaksu norakstīšanu 2016.gada pārskata izdevumos

A.Lisovskis

 1.  

Par darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība", projekts - “Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”

I.Vasmanis

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā

 

 1.  

Par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunojumu

I.Dreika

 1.  

Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu 

 

 1.  

Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu

 

 1.  

Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu

 

 1.  

Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 25.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/479

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 27.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/490

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 18.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/458

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šoseja 66, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 76, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Admirāļu ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Silu ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 3.līnija 2110, Jūrmalā

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 1.  

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 1.  

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0165, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

20 marts
pirmdiena
14.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par finanšu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu apstiprināšanu un grozījumiem Labklājības pārvaldes budžetā

L.Grobiņa

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

 

 1.  

Par darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 9.2.2.specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma ‘’Deinstucionalizācija’’ Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “’Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Budžeta grozījumiem

 

20 marts
pirmdiena
16.00
Rūpniecības ielā 13