Pasākumu afišas
VI Starptautiskais džudo turnīrs “Young Stars Jūrmala 2017”
01.04.2017 - 02.04.2017
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
Jūrmalas pavasara sporta svētki
23.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas pludmales centrā, Majoros, Kaiju ielas galā
Kino Jūrmalā aprīlī
09.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Lielā diena Jūrmalā
16.04.2017
Kauguru kultūras namā un pagalmā, Horna dārzā, Jūrmalas brīvdabas muzejā
Balle “Satikšanās dejā”
08.04.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Pasākumu cikls “Ideju inkubators”
31.03.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atvērto durvju diena.
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Smilšu ielā 7
Koncerts Baltajā svētdienā
23.04.2017
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Gunāra Kroļļa personālizstāde “Notikumu arēnas. Pārdomas krāsās.”
30.03.2017 - 30.04.2017
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Atvērto durvju dienas gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā.
26.03.2017 - 26.11.2017
Mākslinieku namā, Muižas ielā 6
Andra Vītoliņa izstāde “10 gadi pirms…”
02.02.2017 - 04.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Izstāde "Rotas gardēžiem".
31.01.2017 - 08.04.2017
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
marts 2017
23 marts
ceturtdiena
10.00
23 marts
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

M.Briede

E.Stobovs

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

E.Stobovs

 

 1.  

Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

 

 

 1.  

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas autobusus satiksme”

 

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

 

 1.  

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem

 

11.20

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

I.Brača

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

 

11.25

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

A.Lindermane

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos  noteikumos Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

 

11.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

E.Venters

11.35

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

11.40

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

J.Milberga

 

 1.  

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

 

11.45

 1.  

Par „Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta „SUNShINE paātrināšana” īstenošanu

G.Ose

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

 

 

 1.  

Par festivāla līdzfinansēšanu

 

11.50

 1.  

Par nokavējuma naudas dzēšanu biedrībai „Basketbola klubs „Jūrmala””

E.Krūms

 

 1.  

Par nokavējuma naudas dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FK Spartaks”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

 

11.55

 1.  

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums

D.Liepiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums  2017.gadam”

 

12.00

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” noslēgumu

I.Baumane

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija  un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

 

12.05

 1.  

Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums

I.Vasmanis

 

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā

 

 

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās  izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā

V.Ļaudams

12.10

 1.  

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

T.Vaišļa

12.15

 1.  

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

G.Liepiņa

12.20

 1.  

Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju

S.Limba

12.25

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”

I.Kārkliņa

 

 

 

 

Pārtraukums 12.30-13.00

 

 

13.00

 1.  

Par dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā

E.Majore

 

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā

 

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla -  Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums”

 

13.05

 1.  

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma „Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

L.Grobiņa

13.10

 1.  

Noteikumi darbā ar bērniem, kuri izdarījuši pārkāpumus

A.Isakoviča

13.15

 1.  

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu

R.Dakša

13.20

 1.  

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Kauņas  ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3-10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k- 4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-85, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-13, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-56, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 18-26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31k-9-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-138, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

13.25

 1.  

Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 97, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu 15.līnijā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai                                                                                

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu  Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un  Zvārtas ielā 27 A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā”

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A,  Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam  Kāpu ielā 77, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par  Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Par dalību centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

 

13.35

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Admirāļu ielā 2, Jūrmalā

I.Dreika

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 76, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Silu ielā 30, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 66, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma  Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma  Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu          

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunošanu

 

 

 1.  

Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0165, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu

 

 

 1.  

Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu

 

 

 1.  

Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 25.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/479

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 27.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/490

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 18.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/458

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575

 

 

 1.  

Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu