Pasākumu afišas
VI Starptautiskais džudo turnīrs “Young Stars Jūrmala 2017”
01.04.2017 - 02.04.2017
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
Jūrmalas pavasara sporta svētki
23.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas pludmales centrā, Majoros, Kaiju ielas galā
Kino Jūrmalā aprīlī
09.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Lielā diena Jūrmalā
16.04.2017
Kauguru kultūras namā un pagalmā, Horna dārzā, Jūrmalas brīvdabas muzejā
Balle “Satikšanās dejā”
08.04.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Pasākumu cikls “Ideju inkubators”
31.03.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atvērto durvju diena.
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Smilšu ielā 7
Koncerts Baltajā svētdienā
23.04.2017
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Gunāra Kroļļa personālizstāde “Notikumu arēnas. Pārdomas krāsās.”
30.03.2017 - 30.04.2017
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Atvērto durvju dienas gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā.
26.03.2017 - 26.11.2017
Mākslinieku namā, Muižas ielā 6
Andra Vītoliņa izstāde “10 gadi pirms…”
02.02.2017 - 04.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Izstāde "Rotas gardēžiem".
31.01.2017 - 08.04.2017
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
marts 2017
08 marts
trešdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1. 

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

2.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

3.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 18-26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

4.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšana

 

5.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-56, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

6.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

7.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

8.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

9.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

10.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-85, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

11.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

13.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

14.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

15.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-138, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

16.

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” budžeta grozījumiem

L.Grobiņa

17.

Par papildus finansējuma piešķiršanu Labklājības pārvaldes budžetā

 

18.

Par grozījumiem bāriņtiesas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē

L.Rokjāne

19.

Par izmaiņām 2017.gada ieņēmumu izdevumu tāmē 10.3.1. "Pansionāta pakalpojumu sniegšana"

A.Bērzupe

20.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

K.Palkova

08 marts
trešdiena
10.15
Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par kodu grozījumiem Tūrisma nodaļas budžetā

A.Manuhina

08 marts
trešdiena
10.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Jūrmalas PII „Madara” 2017.gada budžetu

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas PII „Lācītis” 2017. gadā piešķirto finanšu līdzekļu pārkārtošanu

V.Klāsone

 1.  

Par sākumskolas „Ābelīte” 2017.gada budžeta grozījumiem

N.Zarāne

 1.  

Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju

E.Bārda

 1.  

Par Jūrmalas PII „Namiņš” 2017.gada budžetu

A.Berkoviča

 1.  

Par  PII „Saulīte” grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam Nr.09.21.1.

G.Batrakova

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

J.Jakimova

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2017.gada budžeta grozījumiem

O.Poldsepa

 1.  

Par Izglītības pārvaldes ekonomiskās klasifikācijas kodu pārkārtošanu

I.Vasmanis

 1.  

Par projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

 1.  

Par Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumu

 

 1.  

Par maksas pakalpojumu gada atlikuma apstiprināšanu un līdzekļu sadalījumu un par izmaiņām pamatbudžeta tāmē.

I.Bērziņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumiem

A.Dipnere

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” finanšu līdzekļu pārkārtošanu

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2017.gada budžeta izmaiņām

Z.Tarasenko

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

 

 1.  

Par Slokas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

G.Miķelsons

 1.  

Par Jūrmalas vakara vidusskolas 2017.gada budžeta ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

V.Reisa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2017.gada budžeta programmā „Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana”

M.Upeniece

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu tāmē 2017.gadā

S.Rone

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mākslas skolas ieņēmumu un izdevumu tāmē

T.Vaišļa

 1.  

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja 2017. gada budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodu grozījumiem

I.Baumane

 1.  

Par Jaundubultu vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

Ē.Annuškāns

 1.  

Par ERASMUMS+ programmas finansētā projekta „Eiropas galda klāšana” īstenošanu

 

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas sākumskolas „Atvase” 2017.gada ieņēmumu - izdevumu tāmē

M.Vīnberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumiem

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā

E.Majore

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

 

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2017.gada ieņēmumu - izdevumu tāmē

 

08 marts
trešdiena
12.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1. 

Darba kārtības apstiprināšana

L.Maziņa

2.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā 

J.Milberga

3.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

 

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

V.Zvejniece

6.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 97, Jūrmalā

 

7.

Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā

 

8.

Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā

 

9.

Par būves nojaukšanu 15.līnijā 11, Jūrmalā

 

10.

Par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

 

11.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā

 

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu

 

14.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā

 

15.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā 

 

16.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā   Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā”

 

17.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu  zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā

 

18.

Par grozījumiem darba uzdevumā detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam  Peldu ielā 5, Jūrmalā

 

19.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā apstiprināšanu

 

20.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā apstiprināšanu

 

21.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

22.

Par detālplānojuma zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

23.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

24.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

 

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu

 

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā, apstiprināšanu 

 

27.

Par detālplānojuma Jūras ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

28.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā apstiprināšanu

 

29..

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā apstiprināšanu

 

30.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

 

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

33.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

 

08 marts
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
08 marts
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5