Pasākumu afišas
VI Starptautiskais džudo turnīrs “Young Stars Jūrmala 2017”
01.04.2017 - 02.04.2017
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
Jūrmalas pavasara sporta svētki
23.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas pludmales centrā, Majoros, Kaiju ielas galā
Kino Jūrmalā aprīlī
09.04.2017 - 23.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Lielā diena Jūrmalā
16.04.2017
Kauguru kultūras namā un pagalmā, Horna dārzā, Jūrmalas brīvdabas muzejā
Balle “Satikšanās dejā”
08.04.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Pasākumu cikls “Ideju inkubators”
31.03.2017
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atvērto durvju diena.
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Smilšu ielā 7
Koncerts Baltajā svētdienā
23.04.2017
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Gunāra Kroļļa personālizstāde “Notikumu arēnas. Pārdomas krāsās.”
30.03.2017 - 30.04.2017
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Atvērto durvju dienas gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā.
26.03.2017 - 26.11.2017
Mākslinieku namā, Muižas ielā 6
Andra Vītoliņa izstāde “10 gadi pirms…”
02.02.2017 - 04.04.2017
Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35
Izstāde "Rotas gardēžiem".
31.01.2017 - 08.04.2017
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
marts 2017
01 marts
trešdiena
09.00
Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

K.Siņkeviča

 1.  

Par kodu grozījumiem Tūrisma nodaļas budžetā

G.Ušpele

02 marts
ceturtdiena
10.00
03 marts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
07 marts
otrdiena
12.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
07 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
07 marts
otrdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
08 marts
trešdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1. 

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

2.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

3.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 18-26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

4.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšana

 

5.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-56, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

6.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

7.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

8.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

9.

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

10.

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-85, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

11.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

13.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

14.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

15.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-138, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

16.

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” budžeta grozījumiem

L.Grobiņa

17.

Par papildus finansējuma piešķiršanu Labklājības pārvaldes budžetā

 

18.

Par grozījumiem bāriņtiesas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē

L.Rokjāne

19.

Par izmaiņām 2017.gada ieņēmumu izdevumu tāmē 10.3.1. "Pansionāta pakalpojumu sniegšana"

A.Bērzupe

20.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

K.Palkova

08 marts
trešdiena
10.15
Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par kodu grozījumiem Tūrisma nodaļas budžetā

A.Manuhina

08 marts
trešdiena
10.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Jūrmalas PII „Madara” 2017.gada budžetu

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas PII „Lācītis” 2017. gadā piešķirto finanšu līdzekļu pārkārtošanu

V.Klāsone

 1.  

Par sākumskolas „Ābelīte” 2017.gada budžeta grozījumiem

N.Zarāne

 1.  

Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju

E.Bārda

 1.  

Par Jūrmalas PII „Namiņš” 2017.gada budžetu

A.Berkoviča

 1.  

Par  PII „Saulīte” grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam Nr.09.21.1.

G.Batrakova

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

J.Jakimova

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2017.gada budžeta grozījumiem

O.Poldsepa

 1.  

Par Izglītības pārvaldes ekonomiskās klasifikācijas kodu pārkārtošanu

I.Vasmanis

 1.  

Par projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

 1.  

Par Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumu

 

 1.  

Par maksas pakalpojumu gada atlikuma apstiprināšanu un līdzekļu sadalījumu un par izmaiņām pamatbudžeta tāmē.

I.Bērziņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumu priekšlikumiem

A.Dipnere

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” finanšu līdzekļu pārkārtošanu

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2017.gada budžeta izmaiņām

Z.Tarasenko

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

 

 1.  

Par Slokas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

G.Miķelsons

 1.  

Par Jūrmalas vakara vidusskolas 2017.gada budžeta ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

V.Reisa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2017.gada budžeta programmā „Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana”

M.Upeniece

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu tāmē 2017.gadā

S.Rone

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mākslas skolas ieņēmumu un izdevumu tāmē

T.Vaišļa

 1.  

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja 2017. gada budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodu grozījumiem

I.Baumane

 1.  

Par Jaundubultu vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

Ē.Annuškāns

 1.  

Par ERASMUMS+ programmas finansētā projekta „Eiropas galda klāšana” īstenošanu

 

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas sākumskolas „Atvase” 2017.gada ieņēmumu - izdevumu tāmē

M.Vīnberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas 2017.gada budžeta grozījumiem

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā

E.Majore

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

 

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2017.gada ieņēmumu - izdevumu tāmē

 

08 marts
trešdiena
12.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1. 

Darba kārtības apstiprināšana

L.Maziņa

2.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā 

J.Milberga

3.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

 

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

V.Zvejniece

6.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 97, Jūrmalā

 

7.

Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā

 

8.

Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā

 

9.

Par būves nojaukšanu 15.līnijā 11, Jūrmalā

 

10.

Par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

 

11.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā

 

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu

 

14.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā

 

15.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā 

 

16.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā   Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā”

 

17.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu  zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā

 

18.

Par grozījumiem darba uzdevumā detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam  Peldu ielā 5, Jūrmalā

 

19.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā apstiprināšanu

 

20.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā apstiprināšanu

 

21.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

22.

Par detālplānojuma zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

23.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

24.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

 

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu

 

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā, apstiprināšanu 

 

27.

Par detālplānojuma Jūras ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

28.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā apstiprināšanu

 

29..

Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu zemesgabalam Bulduri 1607, Jūrmalā apstiprināšanu

 

30.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

 

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

33.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

 

08 marts
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
08 marts
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
09 marts
ceturtdiena
10.00
10 marts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
14 marts
otrdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
14 marts
otrdiena
11.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA 1) "Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts" atklātajā projektu konkursā

E.Majore

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā

 

14 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
15 marts
trešdiena
09.00
Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par Valsts kontroles un SIA “Ernst&Young” izteikto ieteikumu ieviešanu

E.Grante

 1.  

Par ieteikumu ieviešanu PII “Austras koks”

 

 1.  

Par ieteikumu ieviešanu PII “Bitīte”

 

 1.  

Par ieteikumu ieviešanu PII “Lācītis”

 

 1.  

Par ieteikumu ieviešanu PII “Namiņš”

 

 1.  

Par ieteikumu ieviešanu PII “Saulīte”

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ētikas kodeksa projektu

 

15 marts
trešdiena
10.00
Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu atlikumu precizēšanu

V.Kivkucāns

 1.  

Par Jūrmalas PPI "Jūrmalas kapi" ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam grozījumiem

G.Lasis

 1.  

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”

E.Stobovs

 1.  

Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos"

G.Ose

 1.  

Par autobusa maršrutu un kustības sarakstu izmaiņām

 

 1.  

Par papildu finansējuma piešķiršanu Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas 2017.gada budžetā 

G.Kovaļevska

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

A.Lindermane

16 marts
ceturtdiena
10.00
17 marts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
20 marts
pirmdiena
12.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas PII „Katrīna” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

S.Verze

 1.  

Par izmaiņām 2017.gada budžeta programmā „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”

P.Vilkaste

 1.  

Par grozījumiem Slokas pamatskolas izdevumu un ieņēmumu 2017.gada tāmē

G.Miķelsons

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde „Bērns kūrortā”” noslēgumu

I.Baumane

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija un pieejamības veicināšana” īstenošanu

 

 1.  

Par ES programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” skolu izglītību sektora projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” noslēgumu

I.Kārkliņa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Alternatīvās skolas ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2017.gadam

E.Blūms

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam”

D.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 2017.gada budžeta grozījumiem

I.Skudra

20 marts
pirmdiena
13.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par festivāla līdzfinansēšanu

G.Ose

 

 1.  

Par nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības objektu izmaksu norakstīšanu 2016.gada pārskata izdevumos

A.Lisovskis

 1.  

Par darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība", projekts - “Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”

I.Vasmanis

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā

 

 1.  

Par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunojumu

I.Dreika

 1.  

Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu 

 

 1.  

Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu

 

 1.  

Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu

 

 1.  

Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 25.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/479

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 27.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/490

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 18.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/458

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šoseja 66, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 76, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Admirāļu ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Silu ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 3.līnija 2110, Jūrmalā

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 1.  

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 1.  

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0165, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

20 marts
pirmdiena
14.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par finanšu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu apstiprināšanu un grozījumiem Labklājības pārvaldes budžetā

L.Grobiņa

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

 

 1.  

Par darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 9.2.2.specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma ‘’Deinstucionalizācija’’ Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “’Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Budžeta grozījumiem

 

20 marts
pirmdiena
16.00
Rūpniecības ielā 13
21 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
21 marts
otrdiena
14.00
Apvienotās finanšu komitejas un izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par grozījumiem Vaivaru pamatskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

I.Kārkliņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas PII „Katrīna” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

S.Verze

 1.  

Par dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā

E.Majore

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla - Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā

 

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā

 

 1.  

Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju

S.Limba

 1.  

Par atbalstu vieglatlētēm K.Blažēvicai, E.M.Kraulei, K.Grigarovičai

S.Bērziņš

 1.  

Par papildus līdzekļu piešķiršanu 2017.gada budžeta programmā „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”

A.Kristvalds

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu vienošanās noslēgšanai par nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 46a, Jūrmalā

I.Dreika

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

 1.  

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanas iecirkņu komisiju locekļiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

I.Brača

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

E.Stobovs

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

 

 1.  

Par festivāla līdzfinansēšanu

G.Ose

 1.  

Informatīvs ziņojums par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas konkursa rezultātiem kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošanai.

D.Liepiņa

21 marts
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
21 marts
otrdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
22 marts
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
23 marts
ceturtdiena
10.00
23 marts
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

M.Briede

E.Stobovs

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums”

E.Stobovs

 

 1.  

Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

 

 

 1.  

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas autobusus satiksme”

 

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

 

 1.  

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem

 

11.20

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

I.Brača

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

 

11.25

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgai personai

A.Lindermane

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos  noteikumos Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

 

11.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

E.Venters

11.35

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

11.40

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Vietējās pašvaldības-attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” jeb LADDER atklātajā projektu konkursā

J.Milberga

 

 1.  

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

 

11.45

 1.  

Par „Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes „Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta „SUNShINE paātrināšana” īstenošanu

G.Ose

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

 

 

 1.  

Par festivāla līdzfinansēšanu

 

11.50

 1.  

Par nokavējuma naudas dzēšanu biedrībai „Basketbola klubs „Jūrmala””

E.Krūms

 

 1.  

Par nokavējuma naudas dzēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FK Spartaks”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

 

11.55

 1.  

Projektu konkursa „Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” līdzfinansēšanas nolikums

D.Liepiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums  2017.gadam”

 

12.00

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” noslēgumu

I.Baumane

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Izstādes „Bērns kūrortā” modernizācija  un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

 

12.05

 1.  

Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums

I.Vasmanis

 

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā

 

 

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās  izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā

V.Ļaudams

12.10

 1.  

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu

T.Vaišļa

12.15

 1.  

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

G.Liepiņa

12.20

 1.  

Par sākumskolas „Taurenītis” kustamās mantas novērtēšanas komisiju

S.Limba

12.25

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”

I.Kārkliņa

 

 

 

 

Pārtraukums 12.30-13.00

 

 

13.00

 1.  

Par dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā

E.Majore

 

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā

 

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla -  Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums”

 

13.05

 1.  

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma „Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

L.Grobiņa

13.10

 1.  

Noteikumi darbā ar bērniem, kuri izdarījuši pārkāpumus

A.Isakoviča

13.15

 1.  

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu

R.Dakša

13.20

 1.  

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Kauņas  ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3-10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k- 4-1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-85, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-13, Jūrmalā īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31-56, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-86, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 18-26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31k-9-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-138, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

13.25

 1.  

Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 97, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu 15.līnijā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai                                                                                

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu  Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un  Zvārtas ielā 27 A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā”

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A,  Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam 18.līnijā 3/3A, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 57, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kaugurciems 20, Jūrmalā un Kaugurciems 20A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam  Kāpu ielā 77, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Rēzeknes pulka ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par  Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Par dalību centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

 

13.35

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Admirāļu ielā 2, Jūrmalā

I.Dreika

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cīruļu ielā 62, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dāvja ielā 20, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 76, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Silu ielā 30, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 66, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma  Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma  Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu          

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunošanu

 

 

 1.  

Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0165, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu

 

 

 1.  

Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu

 

 

 1.  

Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 25.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/479

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 27.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/490

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 18.maija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/458

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575

 

 

 1.  

Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

24 marts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
24 marts
piektdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
28 marts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
28 marts
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
28 marts
otrdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
29 marts
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5
29 marts
trešdiena
16.00
Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde
Jūrmalas Biznesa inkubatora telpās Dubultu prospektā 4

Darba kārtība

1. 

16.00–16.30

Aktualitātes Valsts ieņēmumu dienesta darbā:

 1. EDS jaunumi, VID mājas lapa, resursu optimizācija u.c;
 2. Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos (gada pārskatu iesniegšana, skaidras naudas lietošanas ierobežojumi, aktualitātes PVN piemērošanā, gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, u.c.)

Nodokļu pārvaldes  Nodokļu un nodevu grāmatvedības

metodikas daļas vadītāja I.Antipova

3. 

16.30–16.50

Informācija par jauniešu nodarbinātības pasākumiem vasaras sezonā

NVA Jūrmalas filiāles vadītāja R.Orlova 

4. 

16.50–17.05

2017.gada tūrisma aktualitātes Jūrmalā

JPD Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes

Tūrisma nodaļas vadītāja G.Ušpele

5. 

17.05–17.30

Biedrības “Jurmalove” prezentācija

Biedrības dibinātāja S.Girisčeva

6. 

17.30–18.00

Citi jautājumi

 

30 marts
ceturtdiena
10.00
31 marts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17