• NODEVA

   

  Laikā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim ir spēkā noteikta kārtība transportlīdzekļu iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.  Atkarībā no plānoto iebraukšanas reižu skaita nodevu var samaksāt:

  1. par vienreizējo iebraukšanu (2 EUR);

  2. mēnesim (bez iebraukšanas reižu ierobežojuma);

  3. visam nodevas periodam (bez iebraukšanas reižu ierobežojuma)

 • PĀRBAUDĪT CAURLAIDES DERĪGUMU
 • NODEVAS APMĒRS UN CAURLAIDES SAŅEMŠANA
 • CAURLAIDES SAŅEMŠANA AR NODEVAS ATVIEGLOJUMU
 • BEZMAKSAS CAURLAIDES SAŅEMŠANA
 • CAURLAIŽU PĀRREĢISTRĀCIJA UN ANULĒŠANA
 • IEBRAUKŠANAS KĀRTĪBA JŪRMALĀ
 • NORMATĪVIE AKTI
 • KONTAKTINFORMĀCIJA