Mūsdienās jaunieši bieži vien pārāk daudz laika pavada, darbojoties ar savām viedierīcēm, aizraujoties ar tehnoloģijām un absolūti aizmirstot par atpūtu un aktivitātēm dabā un saskarsmi ar citiem cilvēkiem.

image

Ar šādu pārliecību Jūrmalas jauniešu domes aktīvists Artūrs Vilerts sadarbībā ar Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru iesniedza programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansētu jauniešu mobilitātes projektu “Be prepared!” (“Vienmēr gatavs”).

 

Projekts tika apstiprināts un līdz ar to veselu nedēļu augustā Jūrmalas jaunieši kopā ar pārstāvjiem no Beļģijas, Spānijas, Itālijas un Turcijas varēs dalīties pieredzē par jauniešu organizāciju darbu, doties kopīgā pārgājienā, nakšņot teltīs, kā arī vairāk uzzināt par dažādiem sociālās iekļaušanas jautājumiem.

 

Projektā piedalīsies 33 dalībnieki no minētajām valstīm, viņu vidū būs arī jaunieši ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām. Projekta uzsvars likts ne tikai uz āra aktivitātēm, bet arī uz sabiedrības iekļaušanu, cilvēktiesību uzsvēršanu un starpkultūru saskarsmi.

 

Paralēli galvenajam mērķim dalībnieki iepazīs projektā pārstāvētās valstis kultūras vakaros, dosies nakts ekspedīcijā, organizēs pieredzes stāstu vakaru un interesanti pavadīs laiku starptautiskā vidē, gūstot jaunu pieredzi.