12. janvāra Jūrmalas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma cilvēkiem.

image

Jūrmalas pensionāriem pašvaldība piešķirs 50 eiro gadā veselības aprūpei – par veiktajām pacientu iemaksām, pacientu līdzmaksājumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentu un medicīnas preču, tostarp optikas, iegādi.

 

Saistošie noteikumi būs spēkā pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, un tikai tad pašvaldība būs tiesīga izmaksāt pabalstu. Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos informācija tiks publicēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jūrmalas Avīze", vietnē www.jurmala.lv; plašāku informāciju var saņemt arī Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē.

 

Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Riņķe atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem par pabalstu saņemšanu senioru Dienas centrā Skolas ielā 44 vienu reizi nedēļā. Tuvākās tikšanās – 19.janvārī plkst.12.00; 24.janvārī plkst.13.30; par nākamo tikšanos laiku un dienu, lūdzu, interesējieties senioru Dienas centrā personīgi vai pa tālruni 67731252!

 

Noteikumi paredz, ka katrs pensionārs, kurš saņem valsts vecuma pensiju un kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis Jūrmalas pilsētā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas pašvaldībai, ir tiesīgs uz pabalstu līdz 50 eiro apmērā kalendārajā gadā par izdevumiem, kuri radušies, nodrošinot savu veselības aprūpi – veicot pacienta iemaksas, pacienta līdzmaksājumus, saņemot veselības aprūpes, zobārstniecības pakalpojumus, iegādājoties medikamentus un medicīnas preces, tostarp optiku.

 

Pabalstu varēs saņemt pēc tam, kad būs stājušies spēkā saistošie noteikumi. Pabalsta saņemšanai būs jāiesniedz iesniegums un ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtie izdevumus apliecinošie dokumenti – elektronisko kases aparātu čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģināli, kuros jābūt norādītam personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts, vārdam, uzvārdam, personas kodam, maksājuma mērķim un samaksas summai. Tādēļ jāpievērš uzmanība, lai uz maksājuma dokumentiem būtu norādīts vārds, uzvārds un personas kods! Pabalstu varēs saņemt par maksājumus apliecinošiem dokumentiem, sākot ar periodu, kad saistošie noteikumi būs stājušies spēkā.

 

Pabalsta apmērs būs atbilstošs iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

 

Saistošajos noteikumos paredzēts, ka iesniegumu un izdevumus apliecinošos dokumentus varēs iesniegt vienu reizi par kalendāro gadu. Iesniegumu pabalsta saņemšanai un izdevumus apliecinošos dokumentus varēs iesniegt vairākās vietās pilsētā – pie veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros un Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē, kura apkopos iesniegumus, izvērtēs to atbilstību saistošajiem noteikumiem un veiks pārskaitījumu.

 

Jūrmalas pilsētā ir vairāk nekā 12 tūkstoši pensijas vecuma cilvēku, tādēļ pašvaldības budžetā 2017. gadam pabalstu izmaksai plānoti 608,76 tūkstoši eiro.

 

Jūrmalas iedzīvotājiem pensijas vecumā pašvaldība bez maksas nodrošina arī veselību veicinošu pasākumu kompleksu – fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, uztura speciālista un psihologa konsultācijas, nodarbības peldbaseinā un trenažieru zālē, nūjošanas nodarbības, kā arī finansiālu atbalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem 25 % apmērā. Vientuļie pensionāri var saņemt arī dzīvokļa pabalstu un veselības aprūpes pabalstu.