Tāpat kā katru gadu arī šogad laikā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim būs spēkā noteikta kārtība transportlīdzekļu iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

image

Caurlaides vienam mēnesim vai visam periodam varēs iegādāties no 1. marta Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros; savukārt no 15. marta caurlaides varēs iegādāties elektroniski mājaslapā www.jurmala.lv.

 

No šā gada būs jauna caurlaižu saņemšanas kārtība, jo 2017. gada 3. februārī stājušies spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

 

Jaunā kārtība dos iespēju modernizēt caurlaižu izsniegšanas procesu un kontroli, līdz ar to pieteikšanās caurlaidēm un to saņemšana būs vienkāršāka un ērtāka.

 

Caurlaide – ieraksts informācijas sistēmā

Būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar atteikšanos caurlaidēm papīra (uzlīmju) formā. Turpmāk caurlaide būs ieraksts informācijas sistēmā, kas tiks veikts par katru transportlīdzekli pēc nodevas samaksas (vai bez nodevas maksāšanas, ja personai ir piemērojams atbrīvojums saskaņā ar saistošajiem noteikumiem).

 

Nodevas samaksas kontroli nodrošinās videotehniskās kontroles sistēma, kas fiksēs visu iebraucošo transportlīdzekļu reģistrācijas numurus un salīdzinās tos ar informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem par izsniegtajām caurlaidēm. Tas ļaus daudz efektīvāk kontrolēt iebraukšanas kārtības ievērošu un identificēt transportlīdzekļus, kuri šo kārtību pārkāpj, iebraucot Jūrmalā bez nodevas samaksas. Saistošie noteikumi paredz par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez caurlaides piemērot administratīvo sodu 50 eiro apmērā.

 

Caurlaides vajadzēs arī motocikliem

Īpaša uzmanība jaunajai kārtībai jāpievērš motociklistiem, jo no šā gada caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā būs nepieciešamas arī motocikliem. No nodevas samaksas tāpat kā līdz šim ir atbrīvoti elektromobiļi (izņēmums neattiecas uz hibrīdautomobiļiem).

 

Jūrmalniekiem – ērtāk un vienkāršāk

Lielākais ieguvums no jaunās kārtības būs Jūrmalas iedzīvotājiem, jo jūrmalniekiem daudzos gadījumos vairs nebūs nepieciešams doties uz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centru vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Jūrmalas nodaļu, lai iesniegtu dokumentus vai saņemtu iebraukšanas caurlaidi. Tām personām, kurām pēc stāvokļa uz 2017. gada 1. martu būs deklarēta dzīvesvietas adrese vai piederēs nekustamais īpašums Jūrmalā, elektroniskās caurlaides uz īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem CSDD reģistrētajiem transportlīdzekļiem tiks piešķirtas (reģistrētas informācijas sistēmā) automātiski bez papildu maksas.

 

Tāda pati kārtība attiecas arī uz juridiskajām personām, kurām Jūrmalā ir reģistrēta juridiskā adrese, – caurlaides uz īpašumā vai turējumā esošajiem CSDD reģistrētajiem transportlīdzekļiem tiks reģistrētas automātiski.

 

Par reģistrēto caurlaidi varēs pārliecināties no 15. marta Jūrmalas pilsētas mājaslapā www.jurmala.lv, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru (līdzīgi kā šobrīd var pārbaudīt OCTA derīguma termiņu).

 

Gadījumos, ja persona, kura Jūrmalā ir deklarējusi dzīvesvietas adresi vai kurai pieder nekustamais īpašums Jūrmalā, ir citas valsts reģistrā reģistrēta transportlīdzekļa īpašniece vai turētāja, dokumentu oriģināli (personu apliecinoši dokumenti un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība) būs jāuzrāda Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (caurlaide tiks reģistrēta uzreiz pēc dokumentu uzrādīšanas).

 

Tāpat izmaiņas skars tos jūrmalniekus, kuri lieto citām personām piederošus CSDD reģistrētos transportlīdzekļus, – caurlaide uz vienu lietošanā esošo transportlīdzekli tiks reģistrēta, ja par šo transportlīdzekli ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (uzņēmuma mašīnai) vai CSDD uz šīs personas vārda nav reģistrēti īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi un personai ir derīga vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli. Caurlaidi uz lietošanā esošo transportlīdzekli varēs reģistrēt, lietojot e-pakalpojumu, un tas neaizņems daudz laika, jo informācijas pārbaude notiks tiešsaistē.

 

Izmaiņas regulāri aktualizēs

Gada laikā tiek veikti daudzi darījumi ar nekustamajiem īpašumiem un transportlīdzekļiem, tāpat cilvēki maina dzīvesvietu. Informācija par nekustamā īpašuma īpašniekiem, deklarētajām personām un tām piederošajiem transportlīdzekļiem regulāri tiek atjaunota, līdz ar to automātiski tiks reģistrētas arī jaunas caurlaides un tāpat anulētas vecās. Respektīvi, mainot dzīvesvietas adresi uz citu administratīvo teritoriju, pārdodot nekustamo īpašumu vai transportlīdzekli, persona zaudē tiesības uz piešķirto nodevas atvieglojumu, tādēļ izsniegtā caurlaide tiks anulēta.

 

Jūrmalas viesiem

Nodevas apmērs par vienreizēju iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā nav mainījies – divi eiro. Tāpat kā līdz šim nodevu varēs samaksāt caurlaižu iegādes punktos Priedainē un Vaivaros nodevas maksas termināļi, gan skaidrā naudā, gan ar bankas maksājumu karti, kā arī ar īsziņas vai mobilās aplikācijas starpniecību.

Nodevas summas vienam mēnesim un visam periodam noapaļotas līdz veselam skaitlim:

  • vienam mēnesim (30 dienām) – 31,00 eiro transportlīdzeklim ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, pārējiem transportlīdzekļiem – 43,00 eiro;
  • visam periodam (no 1. aprīļa līdz 30. septembrim) – 107 eiro transportlīdzeklim ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, pārējiem – 213 eiro.

Minētās nodevas ir jāmaksā par katru transportlīdzekli, jo caurlaižu sistēma ir balstīta uz transportlīdzekļu numuru fiksēšanu, tādēļ caurlaides ar norādi “uzrādītājam” turpmāk netiks izsniegtas.

Nodevu vienam mēnesim un visam periodam varēs samaksāt arī mājaslapā www.jurmala.lv ar internetbankas starpniecību vai ar norēķinu karti, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, kuram nepieciešama caurlaide.

 

Saglabāti visi atvieglojumi

Jaunajos noteikumos ir saglabātas visas tās personu kategorijas, kurām ir tiesības uz nodevas atvieglojumiem. Caurlaidei ar nodevas atvieglojumu varēs pieteikties ar e-pakalpojuma starpniecību vietnē www.jurmala.lv no 1. marta