Jūrmalas pilsētas dome izsludina arhitektūras metu konkursu „Nekustamā īpašuma Valtera prospektā 54, Jūrmalā, pārbūve par Valteru sabiedrisko centru”.

image

Metu konkursa sludinājumu skatiet šeit.

Piedāvājumu iesniegšanas gala termiņš: 2017. gada 10. aprīlis

Balvu fonds: 6000 EUR

Projekta realizācijas mērķis – izveidot sabiedrisko centru Valteros, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar kultūras un sporta aktivitātēm.

Metu konkursa mērķis – iegūt atbilstoši nolikumā izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem labāko risinājumu zemes vienības Valtera prospektā 54, Jūrmalā, un tā blakus esošo pilsētas teritoriju labiekārtošanai un uzturēšanai. Metu konkursa rezultātā tiks noteikta projektēšanas cena, kā arī prognozētas būvniecības izmaksas.

 

2015. gadā pēc Jūrmalas pilsētas pašvaldības ierosinājuma ar Ministru kabineta rīkojumu (03.09.2015. Nr.487) valsts bez atlīdzības nodeva Jūrmalas pilsētas pašvaldībai īpašumu Valtera prospektā 54 – bijušo brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo ar tā teritoriju (zemes vienības platība 5935.00 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 3003). Līdz 2018. gada beigām pašvaldībai šajā īpašumā jāīsteno sabiedriskā centra izveide.

 

2016. gada sākumā bijusī ugunsdzēsēju depo ēka tika demontēta, jo ēka bija avārijas stāvoklī. Neapbūvētā zemes vienība atrodas stratēģiski izdevīgā vietā pilsētas Valteru rajona centrā pie Valtera prospekta un Piekrastes ielas krustojuma, tai ir izeja uz Lielupes krastu.

 

2016. gada sākumā pilsētas iedzīvotāji tika aicināti izteikt savus priekšlikumus teritorijas labiekārtošanai. Saņemtie priekšlikumi tika apkopoti un izskatīti. Tika nolemts rīkot atklātu metu konkursu „Nekustamā īpašuma Valtera prospektā 54, Jūrmalā, pārbūve par Valteru sabiedrisko centru”, lai iegūtu labāko ideju turpmākai zemes vienības iekārtošanai. 

 

Metu konkursa darba uzdevums tika veidots, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un reālās pašvaldības iespējas. Zemes vienībā tiek plānots izveidot jaunu sabiedrisko centru iedzīvotāju vajadzībām. Lai šī teritorija pilnvērtīgi funkcionētu, papildus ir nepieciešams labiekārtot blakus esošās publiski pieejamās teritorijas – Valtera prospekta galu pie Lielupes un daļu Lielupes krasta zonas. Kopējā labiekārtojamā teritorija ir ap 9085 m2.

 

Gaidām priekšlikumus!

 

Kontaktpersona: Baiba Vērpe,

Jūrmalas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhitekta palīdze; e-pasts: baiba.verpe@jurmala.lv