No 1. marta Jūrmalas pensionāriem pašvaldība piešķirs pabalstu 50 eiro gadā veselības aprūpei.

image

Pabalstu varēs saņemt par veiktajām pacientu iemaksām, pacientu līdzmaksājumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentu un medicīnas preču, tostarp optikas, iegādi.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma cilvēkiem paredzēts visiem pensionāriem, kuri saņem valsts vecuma pensiju un kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas pašvaldībai.

 

Jūrmalas Senioru apvienības vadītājs Juris Blūzmanis: “Tieši pensionāri ir tie, kam pats galvenais ir veselība. Šajā vecumā daudziem ārsta apmeklējumi un zāļu iegāde ir ikdiena, tāpēc liels prieks, ka pabalstu veselības aprūpei varēs saņemt visi Jūrmalas seniori neatkarīgi no tā, vai apmeklēti ārsti un maksāts par speciālista konsultāciju, vai pirktas kādas zāles. Palīdzības pensionāriem veselības uzlabošanai nekad nevar būt par daudz.”

 

Pabalstu varēs saņemt, iesniedzot iesniegumu  (iesnieguma veidlapa [.doc]) un izdevumus apliecinošos maksājumu dokumentus – ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtos čekus. Pabalsts būs atbilstošs iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot 50 eiro kalendārajā gadā.

 

Jūrmalas pilsētā ir vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku pensijas vecumā, tādēļ pašvaldības budžetā 2017. gadam pabalstu izmaksai plānoti 609 tūkstoši eiro.

 

Pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai tiek piešķirts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām". Saistošie noteikumi stājušies spēkā 2017. gada 1. martā.

 

Jūrmalas iedzīvotājiem pensijas vecumā pašvaldība bez maksas nodrošina arī veselību veicinošu pasākumu kompleksu – fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, uztura speciālista un psihologa konsultācijas, nodarbības peldbaseinā un trenažieru zālē, nūjošanas nodarbības, kā arī finansiālu atbalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem 25 % apmērā. Vientuļie pensionāri var saņemt arī dzīvokļa pabalstu un veselības aprūpes pabalstu.