Jauniešu dome veicina jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

 

Jauniešu domes darbību atbalsta un koordinē Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs.

 

Kontakti

Priekšsēdētāja Velta Purviņa
Priekšsēdētājas vietnieks Toms Ošiņš
Protokolists Eduards Artūrs Štrodahs
e-pasts: jurmalasjauniesi@gmail.com
Seko informācijai: twitter.com/InfoKaija
www.facebook.com/jurmalasxjauniesi

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikums Nr.36  Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums