Normatīvie akti, kas nosaka projektu līdzfinansēšanas kārtību; kontakti.

Kontaktpersonas - Jānis Rāfelds (janis.rafelds@jurmala.lv, 26305035), Agnese Lāce-Tukiša (agnese.lace@jurmala.lv, 20005611).

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.novembra nolikums Nr.53 Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums