Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS VALDES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 464.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

1993. gada 27. maijāNr.233

Par pirmsskolas iestādes
"SNIEGBALTĪTE" likvidāciju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 21.janvāra lēmumu Nr.036 "Par nepamatoti atsavināto namīpašumu atdošanu nelikumīgi represētajiem pilsoņiem, Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

1. Likvidēt pirmsskolas iestādi "SNIEGBALTĪTE" Jūrmalā, Brīvības ielā 32 ar š.g. 30.jūniju.

2. Pārcelt speciālo sanatorijas tipa bērnu grupu uz pirmsskolas iestādi "LĀCĪTIS". Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 264.lēmumu

3. Uzdot Skolu valdes priekšsēdētājai organizēt pirmsskolas iestādes "SNIEGBALTĪTE" likvidācijas komisiju un ēkas nodošanu likumīgajam īpašniekam.

Padomes priekšsēdētāja vietniece    L.Začesta