Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS VALDES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 1995. gada 26. janvāra 53. lēmumu
Mainīts ar Valdes 1994. gada 6. janvāra 6. lēmumu

1993. gada 23. decembrīNr.769

Par valsts autotransporta firmu "JŪRMALA"

Sakarā ar valsts autotransporta firmas "JŪRMALA" finansiālā stāvokļa pasliktināšanos, Jūrmalas pilsētas valde nolemj:

 1. Atļaut valsts autotransporta firmai (VAF) "JŪRMALA" patstāvīgi noteikt viena brauciena maksu pilsētas pasažieru autobusā un cenu mēnešbiļetei.

 2. VAF "JŪRMALA" jāsaglabā visi esošie maršruti saskaņā ar 1.pielikumu. Visas maršrutu tīkla izmaiņas jāsaskaņo ar pilsētas valdi.

 3. Pēc VAF "JŪRMALA" iesniegtajiem sarakstiem par pārdotajām mēnešbiļetēm skolēniem un nestrādājošiem pensionāriem no pilsētas budžetā sociālajiem pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem izmaksāt starpību no mēnešbiļetes cenas līdz tās pašizmaksai (3 Ls) saskaņā ar 2.pielikumu sekojošā apmērā:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1995. gada 26. janvāra 53. lēmumu
  nepamatoti represētajiem un nestrādājošiem I un II grupas invalīdiem pēc Sociālās palīdzības nodaļas iesniegtajiem sarakstiem   - 2 Ls
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1995. gada 26. janvāra 53. lēmumu
  Pēc VAF "Jūrmala" iesniegtajiem sarakstiem par pārdotajām mēnešbiļetēm nepamatoti represētiem, no pilsētas budžeta sociālajiem pabalstiem paredzētiem līdzekļiem izmaksāt starpību no mēnešbiļetes cenas (Ls 3) sekojošā apmērā: mēnešbiļetei nepamatoti represētiem - Ls 2.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1995. gada 26. janvāra 53. lēmumu
 1. Uzdot VAF "JŪRMALA" nodrošināt taksobusos braukšanu ar mēnešbiļetēm.

 1. Valsts autotransporta firmai "JŪRMALA" nodrošināt nepatoti represētajiem un nestrādājošiem I un II grupas invalīdiem iespēju lietot pilsētas taksobusus pie nosacījuma, ka minēto kategoriju pasažieri iegādājas mēnešbiļetes uz atvieglotiem noteikumiem.

 2. Uzdot valsts autotransporta firmai "JŪRMALA" nodrošināt taksobusos braukšanu ar mēnešbiļetēm.

Padomes priekšsēdētāja vietniece L.Začesta


1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas valdes
1993.gada 23.decembra lēmumu Nr.769

JŪRMALAS PILSĒTAS MARŠRUTI NO 1993.GADA 1.OKTOBRA

Maršruta Nr.Darba laiksReisu skaits dienāIntervāli (min.)
15.50-23.004830-45
46.03-11.10 d.d.
15.29-20.40 d.d.
2445
8.20-18.30 br.d.24
57.00-9.18 d.d.
13.08-16.28 d.d.
1260
66.27-22.50 d.d4240
7.07-22.50 br.d.2280
76.15-9.09 d.d.
15.57-19.08 d.d
1072
86.02-22.27 d.d3840-50
6.46-22.27 br.d.2476-85


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas valdes
1993.gada 23.decembra lēmumu Nr.769

PILSĒTAS MARŠRUTU TARIFA APRĒĶINS

Aprēķins izdarīts pamatojoties uz grāmatvedības izziņām par esošo maršrutu shēmām un cenām.

Nobraukums pilsētas maršrutos (vidējais) - 61000 km.

Nobraucienu izdevumi (vidējie) - 9100 Ls (grāmatvedības mēneša atskaite).

Vidējie izdevumi uz 1 km nobrauciena - 9100:6100 = Ls 0,149.

Vidējais izdevums uz 1 km nobrauciena IK-260 - Ls 0,14.

Vidējais izdevums uz 1 km nobrauciena IK-180 - Ls 0,158.

Mēnesī pārdoti (vidējais) - 72915 autobusa taloni;

Ienākumi uz visu nobraukumu - Ls 5200 (bez nodokļiem)

Pārvadāti 140 tūkst.pasažieri.

Vidējais reisu skaits mēnesī - 4800 reisu (no tabulas).

Vidējais reisa garums - 12,7 km (no tabulas).

Vidējais izdevums uz 1 reisu - Ls 1,89 (no tabulas).

Vidējais pasažieru skaits vienā reisā - 29,2 pasažieri (no tabulas).

Vidējā ieņēmumu likme uz 1 reisu - Ls 2,23 (no tabulas).

Vidējais tarifs - 0,075 = Ls 0,07 (no tabulas).

Mēnešbiļetes cena Ls 3,- (uz 44 braucieniem) 0,07 x 44 = Ls 3,-

Paredzemais pasažieru skaits - 120 tūkst.pasažieru.

Paredzamais talonu pārdošanas skaits - 60 tūkst. par summu Ls 4200.

Paredzemais mēnešbiļetes pārdošanas skaits:

Par summu Ls 4200,-

Paredzamie ienākumi - Ls 4200 + 4200 = Ls 8400.

Tabula

Maršruta Nr. Reisu skaits mēnesī (vid.)Noskrējiens t.km1 reisa garums km Noskr.: reisu skaituMēneša izdevumi Ls. Noskr.x izdevumi uz 1 km braucienaIzdevumi uz 1 reisu Ls. 1 reisa gar.x izdev . uz 1 km nobraucienaPasažieru skaits uz 1 reisuIeņēmumu likme uz 1 reisu Ls. Izdev.uz 1 reisu+nodoklis (18%)Maksa par 1 nobraucienu Ls Ieņēmumu likme: pasaž.skaits uz 1 reisu
1Dzelzceļa stac.Lielupe-Jūras līcis (universālveikals Bulduri)14407,75,311020,7413,90,870,062
4Universālveikals Bulduri-Nometņu iela 74414,219,123103,0163,83,550,055
5Krastaciems-Valteri-AS Sloka 2523,212,5 2881,125,61,320,235
6AS Sloka-Ķemeri-AS Sloka111417,215,327302,4237,42,850,076
7Lielupe-Dubulti-Priedaine-Dubulti 2102,311,0 3401,5425,71,820,07
8Dzelceļa stac.Dubultu-AS Sloka104016,415,723302,2023,12,600,112
KOPĀ pa uzņēmumu:480061,09100
Vidējais uz 1 reisu12,71,8929,22,230,075