Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1994.gada 6.oktobrīNr.331

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
1994.gada 11.augusta lēmumā Nr.184
"Par nolikumu
par denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem
atdoto namu īrnieku uzskaiti
nodrošināšanai ar dzīvokļiem
un to piešķiršanas kārtību"

Sakarā ar 1994.gada 29.martā pieņemtajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.67 "Par papildinājumiem Ministru kabineta 1993.gada 23.novembra noteikumos Nr.17" un 1994.gada 16.augusta noteikumiem Nr.180 "Par grozījumiem Ministru kabineta 1993.gada 23.novembra noteikumos Nr.17", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

izdarīt izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 11.augusta lēmuma Nr.184 "Par nolikumu par denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto namu īrnieku uzskaiti nodrošināšanai ar dzīvokļiem un to piešķiršanas kārtību" 2.punktā un izteikt to sekojošā redakcijā:

"Denacionalizēto vai likumīgajiem īpašniekiem atdoto namu īrnieki tiek pieņemti uzskaitē nodrošināšanai ar dzīvokļiem ar dzīvokļu komisijas lēmumu. Pēc tam, kad pieņemt dzīvokļu komisijas lēmums par īrnieka uzņemšanu uzskaitē, īrnieku ieraksta reģistrācijas žurnālā. Dzīvokļu komisijas lēmumu īrniekam paziņo viena mēneša laikā."

Priekšsēdētājs         A.Inkulis