Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 8.marta 121.lēmumu

1996.gada 27.jūnijāNr.573

Par bērnu uzturēšanu
bērnudārza "Lācītis"
sociālās aprūpes grupā

Jūrmalas pilsētas dome, izskatot Jūrmalas skolu valdes ierosinājumu par daļējas apmaksas noteikšanu sociālās aprūpes grupā bērnudārzā "Lācītis", atzīmē, ka minētā bērnudārza grupā ievietoti divpadsmit bērni, kuru vecāki galvenokārt ir bezdarbnieki vai arī bērnu mātes vienas audzina bērnus un nevar strādāt. Šāda veida piecu diennakšu grupas bērnudārzs ar atvieglotu apmaksu par bērnu uzturēšanu ir daudzu Jūrmalas iedzīvotāju sociāli grūto apstākļu atrisinājums.

Pamatojoties uz minēto un Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra lēmumu Nr.1601, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

daļēji apmaksāt bērnu uzturēšanos bērnudārza "Lācītis" sociālās aprūpes grupā (atbrīvot vecākus 50-100% apmērā no iemaksas) un uzlikt par pienākumu sociālās palīdzības nodaļas vadītājai A.MEDNEI apmaksāt bērnu uzturēšanas naudu Ls 0,52 līdz Ls 1,04 dienā par katru bērnu, sākot ar uzņemšanas dienu. Apmaksu veikt pēc iestādes iesniegtajiem rēķiniem.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis