Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 174.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

1999.gada 15.aprīlīNr.369

Par zemesgabala sadalīšanu
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22

Izskatot pēc zemesgabala īpašnieku pieprasījuma Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļas izstrādātos un iesniegtos zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22 sadalījuma robežu plānus, Jūrmalas pilsētas dome atzīst, ka sadalījums neatbilst Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem (4.1.(2) valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija), zemesgabals ir nedalāms, bet ņemot vērā 1999.gada 10.marta tiesas spriedumu nr.2-600, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Sadalīt zemesgabalu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22 ar kopējo platību 3 329 kv.m, atdalot zemesgabalu 1 600 kv.m platībā saskaņā ar pievienoto skici.

  2. Noteikt, ka zemesgabalam ar adresi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22 platība ir 1 729 kv.m saskaņā ar pievienoto skici. Apgrūtinājums: valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija. Apbūves blīvums savrupmāju dzīvojamai apbūvei 15%, minimālā teritorija 70%. Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 174.lēmumu

  3. Atdalītajam zemesgabalam 1 600 kv.m platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Dzintru prospektā 22a saskaņā ar pievienoto skici. Apgrūtinājums: valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija. Apbūves blīvums savrupmāju dzīvojamai apbūvei 15%, minimālā brīvā teritorija 70%. Grozīts ar domes 2016.gada 21.aprīļa 174.lēmumu

Priekšsēdētājs        L.Alksnis