Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2003.gada 14.maijāNr.13

Protokols Nr.12, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija nolikumā Nr.10 “Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”
un Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija nolikumā Nr.10 ”Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums”:

  1. Izmainīt 14.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
  2. “

    1. Licence, izziņa uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai tiek izsniegta katram konkrētam uzņēmējdarbības veidam un vietai. Individuālā darba veicējiem, kas veic vairākus uzņēmējdarbības veidus, tiek piešķirta viena reģistrācijas apliecība individuālā darba veikšanai.”
  3. Izmainīt 18.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
  4. “

    1. Atļauju individuālā darba veikšanai izsniedz Latvijas Republikas Valsts Ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes licencēšanas komisijas protokolu.”

  5. Visā nolikuma tekstā vārdu “komercnodaļa” aizstāt ar vārdiem “ekonomikas un attīstības nodaļa”.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs