Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 16.februāra 68.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 17.decembra 1009 .lēmumu

2003.gada 5.martāNr.122

Par kritērijiem maksas samazināšanai
par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 2001.gada 19.decembra Nr.803 un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2003.gada 23.janvāra lēmumu (protokols Nr.01-54/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt kritērijus maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs:

  1.Daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni )Par 50 %
  2.Ģimenēm, kuras iesniedz Labklājības pārvaldes izsniegtas trūcīgo ģimeņu izziņasAtbrīvot pilnīgi
  3.Ģimenēm, kuru bērni uzņemti sociālās aprūpes grupās ar Jūrmalas Labklājības pārvaldes, Bērnu tiesību aizsardzības centra lēmumuAtbrīvot pilnīgi
  4.Ģimenēm, kuru bērni ar smagiem redzes traucējumiem apmeklē specializētās grupas pirmsskolas iestādē “Saulīte”; ir pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumsAtbrīvot pilnīgi
  5.Ģimenēm, kuru bērni ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem apmeklē specializētās grupas; ir pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumsPar 50 %
  6.Ģimenēm, kuru bērni ir tub.inficēti vai bieži slimojoši un apmeklē specializēto grupu; ir pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumsPar 50%

 2. Jūrmalas pilsētas skolu valdes bērnu dzīves apstākļu noteikšanas un atvieglojumu noteikšanas komisijai novērtēt bērnu dzīves apstākļus un lemt par maksas samazinājumu bērnu uzturēšanai Jūrmalas pirmsskolas iestādēs.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 17.decembra 1009 .lēmumu

 3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs