Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2003.gada 17.septembrīNr.23


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja 1.vietnieksAigars Tampe
domes priekšsēdētāja vietnieksIlmārs Ančāns (nepiedalās no plkst. 10.37-10.40, 11.40-12.00)

deputāti:Leonīds Alksnis, Vladimirs Barinovs, Aleksandrs Bašarins, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.11.00-11.05, 12.10-12.20), Juris Griķis, Māris Kreilis, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst. 11.40 līdz sēdes beigām), Regīna Simsone, Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 10.05-10.11), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst. 10.09-12.55)
Nepiedalās deputāts:Dace Ķezbere, Alise Landsberga

kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
juridiskās pārvaldes vadītājaEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
domes galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumosVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Armands Muižnieks, Gunta Jubele, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Gunta Liepiņa, Zigmārs Grūbe, Alvils Rudzītis
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas darba kārtībā:

V.Barinovs ierosina izņemt no darba kārtības jutājumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Vaivari 1307, Kauguru ielā1, Kauguru ielā 3 un Vakara ielā 2.

J.Hlevickis ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149, izskatīt viņu uzreiz aiz jautājuma par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu, un jautājumus par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Kāpu ielā 45, Kāpu ielā 45A, Kāpu ielā 47, Kāpu ielā 47A, Kāpu ielā 47B, Kāpu ielā 47C, Rožu ielā 4 un Melluži 0506 un par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 36. Noņem no izskatīšanas jautājumu par zemesgabala Jūrmalā Rīgas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar PS “Aga un partneri”.

Balsošanas rezultāti par V.Barinova priekšlikumu “par” - 4, “pret” - 1, “atturās” - 6, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par J.Hlevicka priekšlikumu “par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, NOLĒMA: Iekļaut darba kārtībā jautājumus:

  1. par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149, izskatīt viņu uzreiz aiz jautājuma par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.
  2. par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Kāpu ielā 45, Kāpu ielā 45A, Kāpu ielā 47, Kāpu ielā 47A, Kāpu ielā 47B, Kāpu ielā 47C, Rožu ielā 4 un Melluži 0506.
  3. par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 36.

Darba kārtība:

Informācija
Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu”
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr. 997 “Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta instrukcijā Nr.1 “Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu piedziņu”
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
Par nodokļa parādu dzēšanu
Par nomas maksājumiem
Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Skolas ielā 49
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 26
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bauskas ielā 5
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 10
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 66B
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Daugavpils ielā 10
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, “Zīriņi”
Par zemesgabala sadalīšanu un pievienošanu Jūrmalā, Žubītes ielā 51, Ausekļa ielā 33 un Ausekļa ielā 27
Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Vaivari 1307, Kauguru ielā 1, Kauguru ielā 3 un Vakara ielā 2
Apbūves priekšlikums Jūrmalā, Raiņa ielā 74
Apbūves priekšlikums Jūrmalā, Dzintari 1205
Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Meža prospektā 133
Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 58
Par namīpašuma denacionalizēto domājamo daļu precizēšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 23
Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, A.Upīša ielā 9 nodošanu privatizācijai
Par dzīvojamo māju iekļaušanu dzīvojamo māju privatizācijas grafikā un to sagatavošanu privatizācijai
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liepājas ielā 2b
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežotnes ielā 9
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Piekrastes ielā 38
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 76a
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 33
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaivaru ielā 13
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Kāpu ielā 45, Kāpu ielā 45A, Kāpu ielā 47, Kāpu ielā 47A, Kāpu ielā 47B, Kāpu ielā 47C, Rožu ielā 4 un Melluži 0506
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 36.
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes lēmumos: 02.04.2003. Nr. 193 un 30.04.2003. Nr. 275
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes lēmumos: 05.06.2002. Nr.478 un 28.05.2003. Nr.344
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Artilērijas ielā 9 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 88a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvas ielā 19 nodošanu privatizācijai
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, “14.līnija 1503” nodošanu privatizācijai
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 55 nodošanu privatizācijai
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6 0.07 d.d. nodošanu privatizācijai
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 39a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 26 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Jūrmalā, Vienības prospektā daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Vegra”
Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar V.P.
Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Drosmes ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar J.B.
Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu ar L.Š.
Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Finansu saistību birojs”
Par zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Plus punkts”

1. Informācija

Ziņo:J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.646)

Ziņo:A.Alaine

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149 (lēmums Nr.627)

Ziņo:I.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav, “nebalso” - 1) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu” (noteikumi Nr.13)

Ziņo:A.Tukāne
Izsakās:D.Urbanovičs, A.Tampe

D.Urbanovičs nevar atbalstīt šādas izmaiņas pašvaldības budžetā, tādēļ atturēsies no balsojuma.

A.Tampe uzskata ka šādas izmaiņas budžetā ir atbalstāmas.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - 2) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības 2002.gada budžeta izpildes un 2003.gada budžeta apstiprināšanu”

5. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 “Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.648)

Ziņo:A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 “Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta instrukcijā Nr. 1 “Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma un nomas maksas parādu piedziņu” (instrukcija Nr.6)

Ziņo:A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - 1, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta instrukcijā Nr. 1 “Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma un nomas maksas parādu piedziņu”.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (lēmums Nr.649)

Ziņo:A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.

8. Par nodokļu parādu dzēšanu (lēmums Nr.650)

Ziņo:A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodokļu parādu dzēšanu.

  1. Par nomas maksājumiem (lēmums Nr. 651)
Ziņo:A.Tukāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumus par nomas maksājumiem.

10. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.652)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

11. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Slokas ielā 49 (lēmums Nr.653)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Slokas ielā 49.

  1. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 26. (lēmums Nr.654)
Ziņo:V.Zvejniece
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 26.

13. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bauskas ielā 5. (lēmums Nr.655)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bauskas ielā 5.

14. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 10. (lēmums Nr.656)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 10.

15. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 66B. (lēmums Nr.657)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 66B.

16. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Daugavpils ielā 10 (lēmums Nr.658)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Daugavpils ielā 10.

17. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, “Zīriņi” (lēmums Nr.659)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, “Zīriņi”.

18. Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Žubītes ielā 51, Ausekļa ielā 33 un Ausekļa ielā 27 (lēmums Nr.660)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Žubītes ielā 51, Ausekļa ielā 33 un Ausekļa ielā 27.

19. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Vaivari 1307, Kauguru ielā 1, Kauguru ielā 3 un Vakara ielā 2 (lēmums Nr.661)

Ziņo:V.Zvejniece
Izsakās:L.Alksnis, V.Barinovs

L.Alksnis uzskata, ka šobrīd nevajadzētu pieņemt lēmumu par šo teritoriju, jo par to ir apturēts detāla plānojums. Atturēsies balsojumā par šo jautājumu un aicina arī citus deputātus atturēties.

V.Barinovs lūdz vārdisko balsojumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 8 (J.Griķis, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, R.Simsone, A.Bašarins, D.Urbanovičs), “pret” - 2 (V.Barinovs, M.Kreilis), “atturās” - 2 (L.Alksnis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Vaivari 1307, Kauguru ielā 1, Kauguru ielā 3 un Vakara ielā 2.

  1. Par apbūves priekšlikumu Jūrmalā, Raiņa ielā 74 (lēmums Nr.662)
Ziņo:V.Zvejniece
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma nepieņemt lēmumu par apbūves priekšlikumu Jūrmalā, Raiņa ielā 74.

21. Par apbūves priekšlikumu Jūrmalā, Dzintari 1205 (lēmums Nr.663)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret”- nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par apbūves priekšlikumu Jūrmalā, Dzintari 1205.

22. Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Meža prospektā 133 (lēmums Nr.664)

Ziņo:V.Zvejniece
Izsakās:L.Alksnis

L.Alksnis ierosina svītrot lēmuma projekta lemjošajā daļā vārdus “neizmainot ēkas arhitektūru un projektā paredzētos ārējās apdares materiālus.”

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - 2), nolēma pieņemt lēmumu par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Meža prospektā 133 ar augstāk minēto izmaiņu.

23. Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 58 (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma:

  1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 58.” Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas republikas Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.423 “Noteikumi par teritoriju plānojumiem” 70. un 71. punktos noteiktā kārtībā.
  2. Uzdot domes būvvaldei nosūtīt saistošos noteikumus “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 58” 1 oriģināleksemplāru Pašvaldību lietu pārvaldei, 1 oriģināleksemplāru Reģionālās attīstības un pasvaldības lietu ministrijai un 1 oriģināleksemplāru Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai.
  3. Uzdot domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļai publicēt saistošos noteikumus un sēdes protokola izrakstu laikrakstos “Jūrmalas ziņas” un “Latvijas vēstnesis”.

24. Par namīpašuma denacionalizēto domājamo daļu precizēšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 23 (lēmums Nr.665)

Ziņo:V.Zvejniece

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -12, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par namīpašuma denacionalizēto domājamo daļu precizēšanu Jūrmalā, Jaunā ielā 23.

Pārtraukums no plkst. 11.40-11.50

25. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.666)

Ziņo:M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

26. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, A.Upīša ielā 9 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.667)

Ziņo:M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, A.Upīša ielā 9 nodošanu privatizācijai.

27. Par dzīvojamo māju iekļaušanu dzīvojamo māju privatizācijas grafikā un to sagatavošanu privatizācijai (lēmums Nr.668)

Ziņo:M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju iekļaušanu dzīvojamo māju privatizācijas grafikā un to sagatavošanu privatizācijai.

28. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liepājas ielā 2b (lēmums Nr.669)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Liepājas ielā 2b.

29. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežotnes ielā 9 (lēmums Nr.670)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežotnes ielā 9.

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Piekrastes ielā 38 (lēmums Nr.671)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Piekrastes ielā 38.

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 76a (lēmums Nr.672)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 76a.

32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 33 (lēmums Nr.673)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 33.

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaivaru ielā 13 (lēmums Nr.674)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaivaru ielā 13.

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Kāpu ielā 45, Kāpu ielā 45A, Kāpu ielā 47, Kāpu ielā 47A, Kāpu ielā 47B, Kāpu ielā 47C, Rožu ielā 4 un Melluži 0506 (lēmums Nr.675)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Kāpu ielā 45, Kāpu ielā 45A, Kāpu ielā 47, Kāpu ielā 47A, Kāpu ielā 47B, Kāpu ielā 47C, Rožu ielā 4 un Melluži 0506.

35. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 36 (lēmums Nr.676)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 36.

36. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes lēmumos: 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.193 un 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.275

Ziņo:A.Smeltere
Izsakās:D.Urbanovičs, J.Hlevickis

D.Urbanovičs uzskata, ka nevar atsaukties uz to, ka Jūrmalas pilsētas domes speciālistu darba grupa izstrādā instrukciju.

J.Hlevickis noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums Noņemts no izskatīšanas.

37. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes lēmumos: 2002.gada 5.jūnija lēmumā Nr.478 un 2003.gada 28.maija lēmumā Nr.344 (lēmums Nr.677)

Ziņo:A.Smeltere

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes lēmumos: 2002.gada 5.jūnija lēmumā Nr.478 un 2003.gada 28.maija lēmumā Nr.344.

38. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Artilērija ielā 9 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:D.Urbanocičs, I.Ančāns

D.Urbanocičs ierosina nenodot privatizācijai līdz brīdim kamēr zemesgabalā netiks sākti sakopšanas darbi.

I.Ančāns ierosina jautājumu atkārtoti izskatīt privatizācijas komisijā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -5, “pret” - nav, “atturās” - 6), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

39. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 88a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.678)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 88a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

40. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvas ielā 19 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.679)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Druvas ielā 19 nodošanu privatizācijai.

41. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, “14.līnija 1503” nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.680)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, “14.līnija 1503” nodošanu privatizācijai.

42. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 55 nodošanu privatizācijai

Ziņo:G.Jubele
Izsakās: L.Alksnis, J.Hlevickis

L.Alksnis uzskata ka vajadzētu atturēties no zemesgabala nodošanas privatizācijai. Jautā ko kūrortviesnīca “Daina” ir paredzējusi darīt šajā zemesgabalā.

G.Jubele skaidro, ka viņai nav informācijas, kas paredzēts šajā zemesgabalā.

J.Hlevickis uzskata, ka kūrortviesnīca “Daina” ir viena no retajām, kas attīstās un pamazām kļūst arvien pievilcīgāka tūristiem, taču, sakarā ar to ka ir neskaidrības par to, kas paredzēts šajā zemesgabalā, noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

43. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6 0,07 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.681)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6 0,07 d.d. nodošanu privatizācijai.

44. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 39a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.682)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 39a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

45. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 26 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.683)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 26 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

46. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.684)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

47. Par zemesgabala Jūrmalā, Vienības prospektā daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Vegra” (lēmums Nr.685)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās: D.Urbanovičs, A.Bašarins, J.Griķis, V.Barinovs

D.Urbanovičs ierosina noslēgt līgumu ar SIA “Vegra” tikai uz gadu, līdz 2004.gada 17.septembrim.

A.Bašarins atbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu.

J.Griķis ierosina pagarināt līgumu ar SIA “Vegra”, kā paredzēts lēmuma projektā.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu (“par”- 3, “pret”- nav, “atturās” - 8) balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā (“par” - 8, “pret” - nav, “atturās” - 3)

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Vienības prospektā daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Vegra”.

48. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar V.P. (lēmums Nr.686)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar V.P.

49. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Drosmes ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar J.B. (lēmums Nr.687)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -10, “pret” - nav, “atturās” - 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Drosmes ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar J.B.

50. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu ar L.Š. (lēmums Nr.688)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu ar L.Š.

51. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Sia “Finansu saistību birojs” (lēmums Nr.689)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” -11, “pret” - nav, “atturās” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Sia “Finansu saistību birojs”

52. Par zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Plus punkts”

Ziņo:G.Jubele
Izsakās: L.Alksnis, V.Barinovs, D.Urbanovičs, A.Vētra, J.Hlevickis

L.Alksnis uzskata, ka Majoros pie stacijas būtu jāatrodas arhitektoniski skaistai ēkai. Iespējams pat jāapsver iespēja pēc vēcās Majoru stacijas projekta uzcelt jaunu identisku koka ēku.

V.Barinovs piekrīt L.Alksnim par to, ka Majoros pie stacijas būtu jāatrodas arhitektoniski skaistai ēkai.

D.Urbanovičs domā ka vajadzētu izsludināt konkursu uz šī zemesgabala nomu un paredzēt ka jaunizveidotajā ēkā būtu jāatrodas Jūrmalas informācijas centram.

V.Barinovs piekrīt D.Urbanovičam, ka būtu jāizstrādā konkursa noteikumi un jāizsludina konkurss uz šī zemesgabala apbūvi.

A.Vētra uzskata, ka ja deputāti šo priekšlikumu noraida kā nepiemērotu šai vietai, tad saskaņā ar pašreiz spēkā esošo nolikumu uz šī zemesgabala apbūvi jāsludina konkurss.

J.Hlevickis noņem jautājumu no izskatīšanas un nosūta izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā, kura tālāk sagatavo šo jautājumu un apspriež ar priekšlikuma iesniedzēju vai arī izvēlas izsludināt konkursu .

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

Sēde slēgta plkst. 13.12

Nākošā domes sēde 2003.gada 1.oktobrī plkst. 10.00

Sēdes vadītājs J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja L.Zalkovska