Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 1. oktobrīNr.11

Protokols Nr.24, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”

Izdarīt saistošajos noteikumos “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” šādus grozījumus:

  1. Aizstāt šajos saistošajos noteikumos vārdus “Municipālā policija” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Pašvaldības policija” (attiecīgajā locījumā).
  2. Aizstāt šajos saistošajos noteikumos vārdus ”Komercnodaļa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Ekonomikas un attīstības nodaļa” (attiecīgajā locījumā).
  3. Aizstāt 3.1.6.punktā vārdus “mehanizētais autotransports” ar vārdiem “mehāniskais transportlīdzeklis, mopēds un skūteris”.
  4. Izslēgt 3.1.6.punktā vārdus “kāpām, pludmali”.
  5. Aizstāt 3.1.16.punktā skaitli “16” ar skaitli “15”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis