Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 28.jūlijāNr.543

Par izmaiņām
Jūrmalas pilsētas domes lēmumos

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.jūlija lēmumu Nr.500 „Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt izmaiņas sekojošos Jūrmalas pilsētas domes lēmumos:

  1. 2001.gada 9.maija lēmuma Nr.66 „Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju” 2.1.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: „Gatis Truksnis – domes izpilddirektors”.
  2. 2002.gada 13.marta lēmuma Nr.189 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas izveidošanu” 2.1.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: „G.Truksnis”.
  3. 2004.gada 31.marta lēmuma Nr.195 „Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu komisiju” 1.1.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: „Komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors – G.Truksnis”.
  4. 2003.gada 3.septembra lēmuma Nr.629 „Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju” 1.2., 1.8., 1.17.apakšpunktus izteikt sekojošā redakcijā:
„1.2. Gatis Truksnis – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

1.8. Eižens Cepurnieks – pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde” pārvaldnieks.

1.17. Raimonds Šulcs – Jūrmalas rajona elektrotīklu direktors.”

Priekšsēdētājs J.Hlevickis