Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2004.gada 18.februārīNr.4


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja 1.vietnieksAigars Tampe
domes priekšsēdētāja vietnieksIlmārs Ančāns
domes izpilddirektorsArturs Grants

deputāti:Leonīds Alksnis (nepiedalās no plkst.10.31-10.41), Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.10.05-10.08 un no 12.05 līdz sēdes beigām), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.12.45-12.47 un no 13.00 līdz sēdes beigām), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.12.05-12.10), Māris Kreilis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga (nepiedalās no plkst.10.05-10.08), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.10.05-10.08 un no 10.42-10.50), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.11.15-11.25), Dainis Urbanovičs, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.10.05-10.50).
Nepiedalās deputāts Aleksandrs Bašarins (ārzemēs).

administratīvās pārvalde vadītājaIndra Kalvāne
juridiskās pārvaldes vadītājaEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
būvvaldes vadītājsStanislavs Skirmants
revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā speciālisteVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Vita Brakovska, Inese Aizstrauta, Māra Kalvāne, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Smalkā, Alvils Rudzītis, Ruanete Meža, Armands Muižnieks
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.
Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija
 2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu”
 3. Par nomas maksājumiem
 4. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu dzēšanu
 5. Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā
 7. Par aprēķināto soda naudu
 8. Par Jūrmalas pilsētas domes dalību valsts investīciju programmā
 9. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
 10. Par sporta un atpūtas preču veikala būvniecības ieceri Jūrmalā, Talsu šosejā 34
 11. Par dzīvojamās ēkas ar sabiedriskajām platībām pirmajā stāvā un pazemes auto novietni būvniecības ieceri Jūrmalā, Bulduru prospektā 33
 12. Par automazgātavas būvniecības ieceri zemesgabalā Jūrmalā, Viestura ielā 31
 13. Par detālā plānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84
 14. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Piekrastes ielā 42A
 15. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Lielajā prospektā 13
 16. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumā Nr.810 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Priežu ielā 19/19A”
 17. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra lēmumā Nr.791 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Mežmalas ielā 7”
 18. Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Matrožu ielā 10A
 19. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vasaras ielā 55
 20. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jaunā ielā 72
 21. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 11
 22. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 68a
 23. Par ēkas Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Futbola klubs Jūrmala”
 24. Par telpu Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nomāšanu no BOV SIA “Koledža RRC”
 25. Par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 lit.2 nomas līguma noslēgšanu ar Nacionālo karavīru biedrību
 26. Par telpu Jūrmalā, Engures ielā 4 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “MUSTANGS”
 27. Par izmaiņām nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 20 nomas līgumā Nr.652/1-3
 28. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA “INTER UNICO”
 29. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA “ELMO JS”
 30. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Inese un E”
 31. Par zemesgabala Jūrmalā, “Dubulti 3302”daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.V.
 32. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 1 īres līguma noslēgšanu
 33. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ķemeru ielā 24 ēkas Nr.007 īres līguma noslēgšanu
 34. Par Smiltenes ielas daļas nodošanu apsaimniekošanā
 35. Par izmaiņām 2003.gada 5.maija patapinājuma līgumā Nr.01-16/544
 36. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 49 nomāšanu no V.N.
 37. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Silu ielā 28 nomāšanu no R.S.
 38. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Nometņu ielā 2a nomāšanu no R.B.
 39. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no Dz.V.
 40. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no O.G.
 41. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no M.C.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

J.Hlevickis ierosina:

 1. Iekļaut sēdes darba kārtībā plkst.12.15 jautājumu "Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Glūdas ielā 17".
 2. Jautājuma "Par detālā plānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84", kuru ziņos M.Kalvāne, izskatīšanu pārcelt pēc pātraukuma plkst.12.00.
Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar minētajām izmaiņām: "par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 1 (D.Urbanovičs).

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

1. Informācija

Ziņo:J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

L.Alksnis vēlās saņemt atbildi uz iesniegto pieprasījumu par to, kas izdarīts jautājumā Lienes ielā 19.

J.Hlevickis - Atbildi uzdots sagatavot juridiskajai pārvaldei. Lūdz E.Rakišu informēt deputātus par jautājuma virzību.

E.Rakiša informē, ka tika pieprasīti dokumenti no arhīva. No tiesas ir pieprasīti tieslietu materiāli. Sagatavots domes priekšsēdētāja rīkojuma projekts par darba grupas izveidi. Tad, kad darba grupas rīcībā būs visi nepieciešamie materiāli, tā varēs izvērtēt tos un dot savu sliedzienu šajā jautājumā aptuveni pēc diviem mēnešiem.

L.Alksnis - Gribētu novēlēt domes speciālistiem, kas šo lietu pārbauda, runāt ar iedzīvotājiem, kuri var apliecināt tieši un skaidri tos faktus, kādi bija saistīti ar šo namīpašumu. Es domāju, ka varētu runāt ar Dzintaru Krūmiņu. Viņš varētu apliecināt kāda bija šī prakse padomju periodā ēku kapitālajiem remontiem. Pašvaldībai bija pārcelšanas dzīvokļu fonds, kur izvietoja iedzīvotājus pagaidu dzīvošanai, kamēr notika ēkas kapitālais remonts. Es varu apliecināt, kā toreizējais pilsētas galvenais arhitekts, ka šī māja tika uzcelta no jauna no pamatiem līdz jumta korei, jo esošo ēku nevarēja kapitāli atremontēt kā bija cerēts, tā vienkārši sabruka. Ir atbilstošs ekspertīzes slēdziens, ka māja ir uzcelta no jauna. Par to vēl varētu runāt arī Vilis Dzebals, kurš tajā laikā bija dzīvokļu un vasarnīcu saimniecības pārvaldes galvenais inženieris, viņš arī varētu liecināt par šo praksi. Minētie cilvēki un es tai skaitā, jebkurā institūcijā var apliecināt to ko es teicu. Uzskatu, ka šīs liecības jāizmanto, tās ir juridiski tiesiskas, lai šo jautājumu tomēr risinātu. Savādāk iet laiks, iet gadi, cilvēki ir neapmierināti. Gribētu novēlēt darba grupai aktīvāku rīcību, nevis gaidīt vēl divus mēnešus.

D.Urbanovičs - 21.janvārī domes sēdē tika uzdots izveidot darba grupu. Ir pagājis mēnesis un juridiskās pārvaldes vadītāja ziņo, ka ir sagatavots domes priekšsēdētāja rīkojuma projekts. Kāpēc tāda vilcināšanās? Kāpēc jāgaida divi mēneši atbildes saņemšanai no arhīva? Ko mēs no arhīva prasam, ja vienreiz jau tika saņemta atbilde, ka nav šī denacionalizācijas akta.

J.Hlevickis lūdz atbildēt E.Rakišu.

E.Rakiša - Mēs prasam pašus tiesas materiālus, jo ir divi ekspertīzes slēdzieni: viens par to ka pārbūve veikta par 100%, otrs - ka pārbūve veikta par mazāk procentiem. Rīkojuma projekts par darba grupas izveidi ir sagatavots un priekšsēdētājs to var parakstīt jau šodien.

D.Urbanovičs ir sagatavojis deputāta pieprasījumu. Pie viņa griezušies iedzīvotāji, viņi nezin ko darīt, starp tiem ir mazgadīgi bērni un pensionāri. Ir lēmums par viņu izlikšanu no mājas. Iesniedz savu pieprasījumu J.Hlevickim.

J.Hlevickis pieņem šo pieprasījumu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu" (noteikumi Nr.1)

Ziņo:A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 11, "pret" - 1 (D.Urbanovičs), "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis L.Alksnis), nolēma pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

3. Par nomas maksājumiem (lēmums Nr.69)

Ziņo:A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis L.Alksnis), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

4. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu dzēšanu (lēmums Nr.70)

Ziņo:A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis L.Alksnis), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

5. Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņo:A.Tukāne
Izsakās:D.Urbanovičs, J.Hlevickis.

D.Urbanovičs -

 1. 2.6.punktā precizēt atlaides piešķiršanas kritērijus - vai nu 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas, vai nu saskaņā ar trūcīgās ģimenes izziņu. Jāatstāj viens normatīvs.
 2. 3.2. un 3.11.apakšpunktos ierosina rakstīt personām ar cik bērniem piešķirama atlaide.
A.Tukāne -

 1. 2.6.punktā vārdus "saskaņā ar trūcīgās ģimenes izziņu" rakstīt iekavās.
 2. Papaildināt 3.2. un 3.1.apakšpunktus, rakstot aiz vārdiem "personām ar" vārdus "vienu vai vairāk".
J.Hlevickis aicina atbalstīt iesniegto saistošo noteikumu projektu ar minētām izmaiņām.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu.
 2. 2.6.punktā vārdus "saskaņā ar trūcīgās ģimenes izziņu" rakstīt iekavās.
 3. Papaildināt 3.2. un 3.1.apakšpunktus, rakstot aiz vārdiem "personām ar" vārdus "vienu vai vairāk".

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.71)

Ziņo:A.Tukāne lūdz 2.6. un 2.13.punktos samazināt parādā summas, pamatojoties uz to, ka daļu parāda cilvēki ir samaksājuši.

"2.6. nodokļa parādu par zemi - Ls 89,52; kavējuma naudu - Ls 66,67; kopā Ls 156,19.

2.13. nodokļa parādu par zemi - Ls 634,42; kavējuma naudu - Ls 132,76; kopā Ls 767,18".

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. 2.6. un 2.13.punktos samazināt parādā summas:
"2.6. nodokļa parādu par zemi - Ls 89,52; kavējuma naudu - Ls 66,67; kopā Ls 156,19.

2.13. nodokļa parādu par zemi - Ls 634,42; kavējuma naudu - Ls 132,76; kopā Ls 767,18".

7. Par aprēķināto soda naudu (lēmums Nr.72)

Ziņo:A.Tukāne lūdz papildināt lēmuma projekta konstatējošo daļu aiz vārdiem "pamatojoties uz" ar vārdiem "Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu".

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Papildināt lēmuma konstatējošo daļu aiz vārdiem "pamatojoties uz" ar vārdiem "Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 2.punktu un".

8. Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Valsts investīciju programmā (lēmums Nr.73)

Ziņo:V.Brakovska
Izsakās:L.ALksnis, A.Landsberga, D.Urbanovičs, A.Vētra, I.Ančāns, J.Hlevickis.

L.Alksnis principā atbalsta šo projektu. Ierosina 1.2. un 3.2.apakšpunktos svītrot vārdu "īstenošana".

A.Landsberga - Jautājums par kultūras centra izveidi Pils ielā 1 nav izskatīts kultūras komitejā, nav arī skairda šī projekta koncepcija.

D.Urbanovičs uzskata, ka šī investīciju programma ir tikai vienam gadam. Nav izstrādāta investīciju programma tālākajiem četriem gadiem, kura būtu arī sabalansēta ar pašvaldības budžetu. Ir izstrādāta tikai viena jauna projekta koncepcija kultūras centra izveidi Pils ielā 1. Nevar balsot "par" šo lēmuma projektu.

A.Vētra atbalsta lēmuma projektu.

I.Ančāns ierosina izskatīt kultūras centra izveidi Pils ielā 1 kultūras komitejā. Atbalsta iesniegto lēmuma projektu.

J.Hlevickis apkopojot izteiktos priekšlikumus aicina atbalstīt lēmuma projektu. Lūdz ierakstīt protokolā, ka uzdod ekonomikas un attīstības nodaļai iesniegt izskatīšanai komitejās sekojošas projektu koncepcijas:

 • kultūras centra izveide Pils ielā 1 - kultūras, reliģijas un sporta komitejā, labklājības un izglītības komitejā;
 • glābšanas staciju rekonstrukcija un pielāgošana vides prasībām - vides aizsardzības komitejā un attīstības jautājumu komitejā;
 • skeitparka attīstība - kultūras, reliģijas un sporta komitejā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - 1 (D.Urbanovičs), "atturās" - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Lēmuma 1.2. un 3.2.apakšpunktos svītrot vārdu "īstenošana".

Pārtraukums no plkst.11.30 līdz 12.05

9. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.74)

Ziņo:S.Skirmants

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

10. Par sporta un atpūtas preču veikala būvniecības ieceri Jūrmalā, Talsu šosejā 34 (lēmums Nr.75)

Ziņo:I.Aizstrauta
Izsakās:L.Alksnis, E.Rakiša, D.Urbanovičs, A.Vētra, J.Hlevickis.

L.Alksnis atbalsta šo ieceri. Lūdz būvvaldi un I.Aistrautu, šobrīd kā galveno arhitekti, pedantiski ievērot Ministru kabineta noteikumus Nr.309 par sabiedrīskās apspriešanas procedūru. Ierosina lēmuma konstatējošās daļas pēdējā rindkopā atsaukties uz Ministru kabineta noteikumumiem Nr.309 kopumā un svītrot vārdus "III.daļas 19.,23.pantu".

E.Rakiša komentē, ka šis ir administratīvais akts un administratīvo aktu pieņem uz konkrēta normatīva akta pamata un uz konkrēta punkta pamata. Jābūt konkrētai atsaucei. Šajā gadījumā dome lemj par ieceres atbalstu un ieceres atbalstu reglamentē Ministru kabineta noteikumu Nr.309 19.pants.

D.Urbanovičs atbalsta ieceres projektu.

A.Vētra aicina pārtraukt diskusijas par procedūru un balsot par iesniegtā objekta ieceres atbalstu.

J.Hlevickis - Pēc būtības iesniegtais lēmuma projekts sagatavots pareizi. Aicina atbalstīt būvniecības ieceri Talsu šosejā 34.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Lēmuma konstatējošās daļas pēdējā rindkopā svītrot vārdus "III.daļas 19.,23.pantu".

11. Par dzīvojamās ēkas ar sabiedriskajām platībām pirmajā stāvā un pazemes auto novietni būvniecības ieceri Jūrmalā, Bulduru prospektā 33 (lēmums Nr.76)

Ziņo:I.Aizstrauta
Izsakās:J.Hlevickis, L.Alksnis.

J.Hlevickis ierosina svītrot lemjošās daļas beigās vārdus "saskaņā ar skici".

L.Alksnis - Svītrot konstatējošās daļas pēdējā rindkopā vārdus "III.daļas 19.,23.pantu".

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Svītrot lēmuma lemjošās daļas beigās vārdus "saskaņā ar skici".
 3. Lēmuma konstatējošās daļas pēdējā rindkopā svītrot vārdus "III.daļas 19.,23.pantu".

12. Par automazgātavas būvniecības ieceri zemesgabalā Jūrmalā, Viestura ielā 31 (lēmums Nr.77)

Ziņo:I.Aizstrauta
Izsakās:J.Griķis, L.Alksnis, A.Tampe.

J.Griķis - lēmuma lemjošās daļas beigās svītrot vārdus "saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem".

L.Alksnis - Tāpat kā divos iepriekšējos lēmumu projektos svītrot konstatējošās daļas pēdējā rindkopā vārdus "III.daļas 19.,23.pantu". Principā atbalsta šo būvniecību.

A.Tampe - Balsošanā atturēsies, jo uzskata, ka šis priekšlikums nav īsti pārdomāts gan no objekta atrašanās vietas, gan no tā viedokļa, ka nav skaidrs uz kuru ielu automašīnas izbrauks no automazgātavas. Viestura ielā ir ļoti intensīva kustība, bet Stendes iela nav asfaltēta.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3 (A.Tampe, A.Landsberga, M.Kreilis)), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Svītrot lēmuma lemjošās daļas beigās vārdus "saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem".
 3. Lēmuma konstatējošās daļas pēdējā rindkopā svītrot vārdus "III.daļas 19.,23.pantu".

13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84

Ziņo:J.Hlevickis noņem no izskatīšanas iesniegto lēmuma projektu. Ir saņemta vēstule no Zemkopības ministrijas, kurā tā lūdz šodien neizskatīt šo jautājumu pēc būtības, jo tas nav saskaņots ar ministriju un Bulduru dārzkopības vidusskolas skolu valdi.

14. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Piekrastes ielā 42A (lēmums Nr.78)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1 (M.Kreilis)), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

15. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Lielajā prospektā 13 (lēmums Nr.79)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

16. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumā Nr.810 "Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Priežu ielā 19/19A" (lēmums Nr.80)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

17. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra lēmumā Nr.791 "Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Mežmalas ielā 7" (lēmums Nr.81)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

18. Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Matrožu ielā 10A (lēmums Nr.82)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

19. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vasaras ielā 55 (lēmums Nr.87)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jaunā ielā 72 (lēmums Nr.86)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 11 (lēmums Nr.83)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 68a (lēmums Nr.85)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Glūdas ielā 17 (lēmums Nr.84)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par visiem lēmumu projektiem kopumā ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegtos lēmumu projektus.

20. Par ēkas Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Futbola klubs Jūrmala" (lēmums Nr.88)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:A.Tampe, J.Hlevickis.

A.Tampe ierosina noteikt pēc iespējas maksimālo telpu nomas maksas atlaidi, ņemot vērā ieguldītos līdzekļus ēkas uzturēšanai un futbola kluba funkciju nodrošināšanai.

J.Hlevickis - Papildināt lēmuma projekta 1.punkta beigas ar šādu tekstu: "nosakot telpu nomas maksas atlaidi 90% apmērā".

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Lēmuma 1.punkta beigas papildināt ar vārdiem "nosakot telpu nomas maksas atlaidi 90% apmērā".

21. Par telpu Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nomāšanu no BOV SIA "Koledža RRC" (lēmums Nr.89)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1 (A.Landsberga), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

22. Par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 lit.2 nomas līguma noslēgšanu ar Nacionālo karavīru biedrību (lēmums Nr.90)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:J.Hlevickis ierosina noteikt telpu un zemes nomas maksas atlaidi 90% apmērā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Lēmuma 1.punkta beigas papildināt ar vārdiem "nosakot telpu un zemes nomas maksas atlaidi 90% apmērā".

23. Par telpu Jūrmalā, Engures ielā 4 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Mustangs" (lēmums Nr.91)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

24. Par izmaiņām nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 20 nomas līgumā Nr.652/1-3 (lēmums Nr.92)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

25. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Inter Unico" (lēmums Nr.93)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

26. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Elmo JS" (lēmums Nr.94)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

27. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Inese un E" (lēmums Nr.95)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:D.Urbanovičs, J.Griķis, L.Alksnis.

D.Urbanovičs ierosina vispirms uzsākt detālā plāna izstrādāšanu šim rajonam un tikai pēc tam iznomāt zemesgabalu pagaidu būvju celšanai.

J.Griķis ierosina iznomāt zemesgabalu uz 10 gadiem.

Balsošanas rezultāti:

 • par J.Griķa priekšlikumu iznomāt zemesgabalu uz 10 gadiem pagaidu būves celtniecībai: "par" - 6, "pret" - 2, "atturās" - 5. Priekšlikums nav pieņemts.
 • D.Urbanovičs noņem savu priekšlikumu.
Balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu: "par" - 8, "pret" - 2, "atturās" - 3. Lēmums pieņemts.

L.Alkšņa replika - Uzskata, kā vajadzētu organizēt sabiedrisko apspriešanu šī pagaidu objekta būvniecībai, lai uzzinātu Kaugurnieku viedokli par tā lietderību.

D.Urbanovičs par balsošanas motīviem (balsoja "pret"). Domā, ka pieņemot šo lēmumu, var radīt precedentu jebkuram nākt uz domi un prasīt atļauju centrālās ielas malā mežā novietot kafejnīcu. Tas nav pareizi un šis lēmums ir pilnīgi aplams.

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus, nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

28. Par zemesgabala Jūrmalā, "Dubulti 3302" daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.V. (lēmums Nr.96)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 2 (D.Urbanovičs, M.Kreilis), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

29. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 1 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.97)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ķemeru ielā 24 ēkas Nr.007 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.98)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

31. Par Smiltenes ielas dāļas nodošanu apsaimniekošanā (lēmums Nr.99)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

32. Par izmaiņām 2003.gada 5.maija patapinājuma līgumā Nr.01-16/544 (lēmums Nr.100)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

33. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 49 nomāšanu no V.N. (lēmums Nr.101)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

34. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Silu ielā 28 nomāšanu no R.S. (lēmums Nr.102)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

35. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Nometņu ielā 2a nomāšanu no R.B. (lēmums Nr.103)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

36. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no Dz.V. (lēmums Nr.104)

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no O.G. (lēmums Nr.105)

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no M.C. (lēmums Nr.106)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par visiem lēmumu projektiem kopumā ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt iesniegtos lēmumu projektus.

Sēde slēgta plkst.13.15

Nākošā domes sēde 2004.gada 3.martā.

Sēdes vadītājs J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja I.Skrastiņa