Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atzīti par spēku zaudējušiem ar Domes 2007.gada 12.jūlija 20. saistošajiem noteikumiem

2004. gada 30.jūnijāNr.10

Protokols Nr.13, 23.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 "JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS, DZĪVOJAMO, SABIEDRISKO, RAŽOŠANAS ĒKU UN CITU BŪVJU UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

 1. Papildināt saistošo noteikumu terminu skaidrojumus ar sekojošo:

  Akustiskais troksnis- troksnis, kas izplatās gaisā un ko rada transportlīdzekļi, ražošanas iekārtas, celtniecības mašīnas, ierīces un cits darba aprīkojums, dzīvojamo un publisko ēku uzturēšanas un apkopes iekārtas un sistēmas (piemēram, ventilācijas, apkures, liftu, atkritumu vadu sistēmas), mājsaimniecības ierīces, skaņu un mūzikas iekārtas un cita saimnieciskā (arī mājsaimniecības) darbība, izņemot:

  1. darba aprīkojuma radīto akustisko troksni kā kvalitāti raksturojošu parametru;

  2. akustisko troksni lidostu un lidlauku teritorijā;

  3. akustisko troksni transportlīdzekļu kabīnēs un salonos, kā arī transportlīdzekļu radīto troksni kā kvalitāti raksturojošu parametru;

  4. akustisko troksni darba vidē;

  5. atsevišķiem publiskiem atpūtas un sporta pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar attiecīgo pašvaldību likumā noteiktajā kārtībā.

 2. Izteikt 3.1.2.punktu sekojošā redakcijā:

  „Par akustiskā trokšņa Latvijas Republikas normatīvajos aktos pieļaujamo normatīvu. (1.pielikums un 2.pielikums) pārsniegšanu Jūrmalas pilsētā laikā no plkst.23.00 līdz 07.00, bet vasaras sezonā (katru gadu no 15.maija līdz 15.septembrim),brīvdienās un svētku dienās- visu gadu laikā no 23.00 līdz 09.00

 3. Grozījumi saistošajos noteikumos publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas” un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija
saistošo noteikumu Nr.10
1.pielikums

Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpās*

N

Telpas veids

Nepastāvīgs troksnis

Pastāvīgs

troksnis

LAeqT

LAeqLT

LAmax

Skaņas spiediena līmenis (dB)

LpA

(dBA)

(dBA)

(dBA)

oktāvu joslās ar centra frekven-cēm (Hz)

(dBA)

1

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Mācību telpas un

lasītavas

40

-

55

63

52

45

39

35

32

30

28

40

2

Ambulatorie ārstniecības kabineti

40

-

55

63

52

45

39

35

32

30

28

40

3

Dzīvojamās telpas un guļamtelpas

30

30

45

55

44

35

29

25

22

20

18

30

4

Ārstniecības un rehabilitācijas stacionāru slimnieku palātas

30

30

45

55

44

35

29

25

22

20

18

30

5

Viesnīcu un viesu māju numuri (trīszvaigžņu un augstākas kategorijas), moteļu numuri (III un augstākas kategorijas)

30

30

45

55

44

35

29

25

22

20

18

30

6

Viesnīcu un viesu māju numuri (divzvaigžņu un zemākas kategorijas), moteļu numuri (II un zemākas kategorijas)

35

35

50

59

48

40

34

30

27

25

23

35

7

Tirdzniecības zāles un uzgaidāmās telpas

60

-

75

79

70

63

58

55

52

50

49

40

8

Restorānu, bāru un kafejnīcu zāles

55

-

70

71

61

54

49

45

42

40

38

50

9

Skatītāju un klausītāju zāles un sakrālās telpas

30

-

45

55

44

35

29

25

22

20

18

30

10

Sporta zāles un peldbaseini

60

-

75

79

70

63

58

55

52

50

49

40

Piezīmes

* Saskaņā ar 2001.gada 22.maija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.214 "Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijā".

Paskaidrojumi

1. Normējamā augstuma atzīme ir 1,5 m virs attiecīgās teritorijas virsmas.

2. Normatīvās vērtības nav obligātas, bet ir rekomendējamas tām teritorijas daļām, kas atrodas tuvāk par 30 m no stacionāriem trokšņa avotiem.

3. Ja teritorijas robežas nav noteiktas, normatīvais līmenis jānodrošina vismaz 2 m attālumā no attiecīgās ēkas fasādes.

4. LAeqT - ekvivalentais nepārtrauktais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, dBA (LVS ISO 1996, 1.daļa).

5. LAeqLT - ilgtermiņa vidējais ekvivalentais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, dBA (LVS ISO 1996, 1.daļa).

6. LAmax - maksimālais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, atbilstošs līmenim, kurš pārsniegts 1% no mērīšanas laika intervāla T, dBA (LVS ISO 1996, 1.daļa).

7. LpA - A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, dBA (LVS ISO 1996, 1.daļa).


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija
saistošo noteikumu Nr.10
2.pielikums

Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku teritorijā *

N

Ēkas funkcija

Nepastāvīgs troksnis

Pastāvīgs troksnis

LAeqT

LAeqLT

LAmax

Skaņas spiediena līmenis (dB)

LpA

(dBA)

(dBA)

(dBA)

oktāvu joslās ar centra frekven-cēm (Hz)

(dBA)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

Mazstāvu dzīvojamo ēku, kūrortu, slimnīcu, bērnu iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu teritorijas

40

40

55

63

52

45

39

35

32

30

28

40

2

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijas, kultūras, izglītības**, pārvaldes** un zinātnes** iestāžu teritorijas

45

45

60

66

56

49

44

40

37

35

33

45

3

Dažādu funkciju ēku (ar dzīvokļiem) teritorijas

45

45

60

66

56

49

44

40

37

35

33

45

4

Darījumu, viesnīcu, tirdzniecības un pakalpojumu, sporta un sabiedrisko iestāžu ēku teritorijas

50

50

65

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Piezīmes

** Saskaņā ar 2001.gada 22.maija LR Ministri kabineta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko telpu ēku telpās un teritorijā”.

Paskaidrojumi

 1. Normējamā augstuma atzīme ir 1,5 m virs attiecīgās teritorijas virsmas.

 2. Normatīvās vērtības nav obligātas, bet ir rekomendējamas tām teritorijas daļām, kas atrodas tuvāk par 30 m no stacionāriem trokšņa avotiem.

 3. Ja teritorijas robežas nav noteiktas, normatīvais līmenis jānodrošina vismaz 2 m attālumā no attiecīgās ēkas fasādes.

 4. LAeqT - ekvivalentais nepārtrauktais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, dBA (LVS ISO 1996, 1.daļa).

 5. LAeqLT - ilgtermiņa vidējais ekvivalentais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, dBA (LVS ISO 1996, 1.daļa).

 6. LAmax – maksimālais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, atbilstošs līmenim, kurš pārsniegts 1% no mērīšanas laika intervāla T, dBA (LVS ISO 1996, 1.daļa).

 7. LpA - A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis, dBA (LVS ISO 1996, 1.daļa).