Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 25.augustāNr.12

Protokols Nr.17, 8.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 "JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS, DZĪVOJAMO, SABIEDRISKO, RAŽOŠANAS ĒKU UN CITU BŪVJU UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI"

Svītrot saistošo noteikumu 3.1.2.punktu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis