Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2005.gada 3.augusta 8.saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2005. gada 12. janvāra 2. saistošajiem noteikumiem

2004.gada 20.oktobrīNr.16

Protokols Nr.22, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma
„Par izlozēm un azartspēlēm”
20.panta 1.daļu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”:

 1. 1.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
 2. „1.1. Noteikumi tiek ieviesti, lai Jūrmalas pilsētā noteiktu teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles”.

 3. Izslēgt 1.4. punktu.
 4. 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  “2. Azartspēļu organizēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā.

  2.1. Noteikt, ka azartspēles aizliegts organizēt sekojošās Jūrmalas pilsētas teritorijās:

  2.1.1. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu:

  2.1.1.1. savrupmāju dzīvojamās teritorijās;

  2.1.1.2. “priežu parka” teritorijās ar apbūvi;

  2.1.1.3. mazstāvu dzīvojamās teritorijās;

  2.1.1.4. dārzkopības sabiedrību teritorijās;

  2.1.1.5. rūpniecības teritorijās;

  2.1.1.6. “dabas pamatnes” teritorijās;

  2.1.1.7. maģistrāles un ielas;

  2.1.1.8. daudzstāvu dzīvojamās teritorijās, izņemot zemes gabalus, uz kuriem neatrodas dzīvojamās mājas.

  2.1.2. Zemes gabalos, uz kuriem atrodas vispārizglītojošās mācību iestādes.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 12. janvāra 2. saistošajiem noteikumiem
  2.1.3. dzelzceļa staciju ēkās un autoostas ēkā

  2.2. Pārējās teritorijās azartspēļu organizēšana ir atļauta, ja nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.”

 5. 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „3. Saistošo noteikumu 2.2.punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības atļauju izsniedz dome”.

 6. Izslēgt 4.punktu.

 7. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis