Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 12.janvārīNr.3

Par Majoru kultūras nama struktūrvienības darbinieku skaita sarakstu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikumu Nr.44 „Majoru kultūras nama nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt Majoru kultūras nama darbinieku skaita sarakstu ar struktūrvienības – izstāžu zāle Jūrmalā, Turaidas ielā 11 darbinieku skaita vietām:

Nr.

p.k.

Amata nosaukums

Skaita

vienības

1.

Izstāžu zāles direktors

1

2.

Grāmatvede

0,5

3.

Galvenais krājumu glabātājs

1

4.

Krājumu speciālists

1

5.

Eksponātu uzraugs

2

6.

Apkopēja

0,5

7.

Sētnieks

1

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis