Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 12. janvārīNr.2

Protokols Nr.1, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9
“Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par izlozēm un azartspēlēm” 20.panta 1.daļu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”:

Papildināt 2004.gada 20.oktobra saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”” ar 2.1.3.punktu sekojošā redakcijā:

„2.1.3. dzelzceļa staciju ēkās un autoostas ēkā”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis