Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2005.gada 15.septembrīNr.15

Protokols Nr.18, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 22.maija nolikumā Nr.19
“Jūrmalas pirmsskolas izglītības
iestādes „Namiņš” nolikums”

Izdoti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija lēmumu Nr.153 „Par grupu atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu” izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums” šādu grozījumu:

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

„4. Iestādes juridiskā adrese: Jūrmalā, Poruka prospektā 14, LV – 2008”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta