Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 660.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 09.jūlija 514 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.februāra 134 .lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 1 .lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2005.gada 13.aprīlīNr.24

Par dzīvokļu komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izmaiņa ar Domes 2009.gada 09.jūlija 514 .lēmumu
 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 1 .lēmumu
  Izveidot dzīvokļu komisiju 12 cilvēku sastāvā. Izveidot dzīvokļu komisiju 10 cilvēku sastāvā.

 3. Apstiprināt dzīvokļu komisiju sekojošā sastāvā:
 4. 2.1. Ilmārs Ančāns;

  2.2. Taisa Čižika;

  2.3. Lilija Frīdenberga;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 09.jūlija 514 .lēmumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 1 .lēmumu Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.februāra 134 .lēmumu
  2.4. Ilze Grasmane; 2.4. Alise Landsberga;

  2.5. Jānis Kuzins;

  2.6. Skaidrīte Lāce;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 09.jūlija 514 .lēmumu

  2.7. Ingrīda Madisone;

  2.8. Marina Mataeva;

  2.9. Inese Pelse;

  2.10. Jānis Poļaks;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 12.janvāra 1 .lēmumu
  2.11. Aivars Zvīdris.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta