Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008. gada 30. oktobra 906. lēmumu
Mainīts ar Domes 2007. gada 04. oktobra 868. lēmumu
Mainīts ar Domes 2007. gada 12. jūlija 623. lēmumu
Mainīts ar Domes 2007. gada 7. jūnija 494. lēmumu
Mainīts ar Domes 2006. gada 7. decembra 1194. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 27. oktobrī 450. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 22. jūnijā 121. lēmumu

2005.gada 27.aprīlīNr.36

Protokols Nr.6, 6.punkts

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Lielupes ostas pārvaldes valdi sekojošā sastāvā:
 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006. gada 7. decembra 1194. lēmumu
  1.1. Inese Aizstrauta, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja; 1.1. Raimonds Munkevics, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs.

  1.2. Aivars Draudiņš, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pašvaldību attīstības departamenta direktora vietnieks;

  1.3. Henrijs Avots, LR Vides ministrijas ministra padomnieks;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 27. oktobrī 450. lēmumu
  „1.4. Agris Sprūdis - LR Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs”. „1.4. Baiba Birģele – Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejniecības un zivju resursu nodaļas vecākā referente”.

  1.5. Dainis Liepiņš, LR Satiksmes ministrijas ministra padomnieks;Mainīts ar Domes 2007. gada 04. oktobra 868. lēmumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007. gada 7. jūnija 494. lēmumu Izmaiņa ar Domes 2007. gada 12. jūlija 623. lēmumu
  1.6. Zigurds Starks, Jūrmalas pilsētas domes deputāts; Svītrots 1.6. Igors Dreija - Jūrmalas pilsētas domes deputāts
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006. gada 7. decembra 1194. lēmumu
  1.7. Juris Griķis, Jūrmalas pilsētas domes deputāts; 1.7. Vladimirs Maksimovs, Jūrmalas pilsētas domes deputāts.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007. gada 7. jūnija 494. lēmumu
  1.8. Agris Kalnciems, Jūrmalas pilsētas domes deputāts; Svītrots

  1.9. Jānis Apens, SIA „Jūraslīča zvejnieki” direktors;

  1.10. Uldis Kronblūms, Jūrmalas 3.jūras skautu un gaidu novada burāšanas instruktors.

 3. Uzdot Lielupes ostas pārvaldes valdei līdz 2005.gada 25.maijam izstrādāt un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei apstiprināšanai Lielupes ostas pārvaldes nolikumu, kas izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 4. Uzskatīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumu Nr.628 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta