Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 14.maija 331.lēmumu

2005.gada 11.novembrīNr.495

protokols Nr.22, 9. punkts

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399
„Par Jūrmalas pilsētas domes
būvvaldes maksas pakalpojumiem”

Precizējot Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmuma Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” pielikuma redakciju un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām„ 21.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošas izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmuma Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” pielikumā:

 1. Izteikt pielikuma 4.punkta nosaukumu sekojošā redakcijā - „Fasāžu krāsu pases sagatavošana un izsniegšana”.

 2. Izteikt pielikuma 4.1.punktu sekojošā redakcijā:

  4.1.

  Ēkas fasāžu krāsu risinājuma prasību izstrādāšana un izsniegšana

  1 objekts

  18,45

  4,05

  22,50

 3. Svītrot pielikuma 4.7.punktu.

 4. Papildināt pielikumu ar 10., 10.1., 10.2.punktiem sekojošā redakcijā:

  10. Reklāmu, izkārtņu, dizaina objektu izvietošana

  10.1.

   

  Reklāmu, izkārtņu, mazo arhitektūras formu, dizaina elementu projektēšanas prasību sastādīšana un izsniegšana

  1 objekts

  18,45

  4,05

  22,50

  10.2.

  Izkārtnes vai reklāmas pases sagatavošana un izsniegšana

  1 objekts

  10,91

  2,39

  13,30

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta