Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 18.maijāNr.11

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks (nepiedalās no plkst.1240 - 1243)

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1015 – 1020, 1037-1040, 1112 – 1115, 1150 - 1153), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst. 1110 – 1114, 1330 – 1334), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1310 - 1312), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1330 - 1334), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1335 - 1337), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1035 – 1045, 1110 – 1115), Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1330 - 1334), Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Aigars Tampe, Juris Griķis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Olga Helēna Koziorova, Laima Grobiņa, Māra Kalvāne, Gunta Jubele, Gunta Liepiņa, Aleksandra Pugina, Līga Bērziņa, Astra Priede, Ailita Kārkliņa, Anna Deičmane, Pēteris Leiškalns

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus:

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielupes ielā 24a;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnijā 5;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvārtas ielā 19;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera Pāvila ielā 1;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lubānas ielā 4;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 8;

Ÿ              Par sadarbības līguma slēgšanu ar LR Zemkopības ministriju un A/S ”Latvijas valsts meži”;

Ÿ              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”.

Jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu ar LR Zemkopības ministriju un A/S ”Latvijas valsts meži” skatīt pirms būvvaldes jautājumiem. Jautājumus par pirmpirkuma tiesībām skatīt domes sēdes beigās kopā ar jau darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem par pirmpirkuma tiesībām. Jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu” skatīt kā pēdējo, gadījumā ja tiek pieņemts lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 8.

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā „par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma izmainīt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

1.       

Informācija

2.       

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

3.       

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

4.       

Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora pārskats par darbību 2005.gadā

5.       

Par Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikumu

6.       

Par Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vēlēšanu komisiju

7.       

Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikumu

8.       

Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā

9.       

Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņu vecāku dalības maksu

10.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar LR Zemkopības ministriju un A/S ”Latvijas valsts meži”

11.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra lēmumā Nr.673 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Amatas ielā 1”

12.  

Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Talsu šosejā 38, Talsu šosejā 40, Talsu šosejā 42 un Talsu šosejā 44 adreses piešķiršanu

13.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 27 un adrese piešķiršanu

14.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nīcas ielā 3 un adrese piešķiršanu

15.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 37 un adreses piešķiršanu

16.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115

17.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi

18.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības prospektā 26a un Brīvības prospektā 28a

19.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 8

20.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21

21.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Tūristu ielā 2

22.  

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.1 īres līguma noslēgšanu

23.  

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.2 īres līguma noslēgšanu

24.  

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.3 istabas Nr.11, Nr.15 īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.3 istabas Nr.19 īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.18 īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.19 īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.20 īres līguma noslēgšanu

25.  

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.5 (lit.003) īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.6 (lit.004) īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.10 (lit.008) īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.15 (lit.013) īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.16 (lit.014) īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.18 (lit.016) īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.9 (lit.007), lit.22 (lit.020) īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.25 (lit.023) īres līguma noslēgšanu

26.  

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.2 īres līguma noslēgšanu

27.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Renovacio group”

28.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Enerģijas garša”

29.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Belkom”

30.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Motej”

31.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Maksnets”

32.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08667 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar V.A.B.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08667 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar L.Ļ.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08929 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar A.C.

33.  

Par ēkas Jūrmalā, „Melluži 0106” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari”

Par ēkas Jūrmalā, „Ainažu iela 1405” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari”

Par ēkas Jūrmalā, „11.līnija 1108” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari”

34.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Ošu ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”

35.  

Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 nomas līguma noslēgšanu ar AS „NORD/LB Latvija”

36.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 70 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lage Ko”

37.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Bebru ielā 4a daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas makšķernieku klubs „Salmo””

38.  

Par grozījumiem 2005.gada 18.martā noslēgtajā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas nomas līgumā Nr.1.1-16.3/330

39.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Skautu ielā 18 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

Par zemesgabala „Asari 0310” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

Par zemesgabala Jūrmalā „Dubulti 3301” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

40.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

41.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Robežu ielā 17 nodošanu atsavināšanai

42.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 31 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

43.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 30 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

44.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 14

45.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 21

46.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jurģu ielā 7a

47.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielupes ielā 24a

48.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnijā 5

49.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvārtas ielā 19

50.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera Pāvila ielā 1

51.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lubānas ielā 4

52.  

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 8

53.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

Izsakās:

J.Hlevickis – sakarā ar laikrakstā diena publicēto rakstu par Jūrmalas pašvaldības iznomāto zemi lūdz apkopot informāciju par zemesgabalu nomas līgumiem kas noslēgti laikā, kamēr domes priekšsēdētāji bija L.Alksnis, D.Urbanovičs un J.Hlevickis.

2. Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.433)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.434)

Ziņo:

A.Priede

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

 

4. Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora pārskats par darbību 2005.gadā

Ziņo:

P.Leiškalns ziņo par Sabiedrisko pakalpojumu regulatora darbību 2005.gadā.

Informācija pieņemta zināšanai.

5. Par Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikumu (nolikums Nr.3)

Ziņo:

P.Leiskalns

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikumu.

6. Par Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.435)

Ziņo:

P.Leiškalns

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka vēlēšanu komisiju būtu jāveido no neatkarīgiem sabiedrības pārstāvjiem, nevis domes darbiniekiem. Neatbalsta šo lēmumu un ierosina to noņemt no izskatīšanas.

I.Aizstrauta aicina izteikt savu attieksmi balsojot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 3 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vēlēšanu komisiju.

7. Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikumu (nolikums Nr.4)

Ziņo:

I.Štrause

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikumu.

8. Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā (lēmums Nr.436)

Ziņo:

I.Štrause

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā.

9. Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņu vecāku dalības maksu (lēmums Nr.437)

Ziņo:

I.Štrause

Izsakās:

J.Hlevickis uzskata, ka maksu mācībām vajadzētu diferencēt ņemot vērā skolēnu sekmes, nevis sociālos apsvērumus. Ierosina šodien šo lēmumu apstiprināt, taču nākotnē apsvērt iespēju mainīt dalības maksas noteikšanas sistēmu.

D.Urbanovičs uzskata, ka, ja jau šī maksa ir tikai simboliska, tad tāda tā lai arī paliek. Ja mūzikas vidusskolai būs nepieciešami papildus līdzekļi tā var vērsties domē ar iesniegumu un dome to atbalstīs.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņu vecāku dalības maksu.

 

10. Par sadarbības līguma slēgšanu ar LR Zemkopības ministriju un A/S „Latvijas valsts meži” (lēmums Nr.438)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka līgumā būtu jāieraksta punkts, kas noteiktu, ka abas līgumslēdzējpuses darīs visu, lai nodotu šo zemesgabalu pašvaldības īpašumā.

A.Deičamane uzskata, ka šādu punktu noteikti varētu ierakstīt.

I.Aizstrauta lūdz fiksēt šo priekšlikumu protokolā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar LR Zemkopības ministriju un A/S „Latvijas valsts meži”.

 

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra lēmumā Nr.673 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Amatas ielā 1”

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

J.Hlevickis iebilst pret šo lēmumu, jo uz šī zemesgabala ir bijusi ēka, kas nelikumīgi nojaukta.

D.Urbanovičs jautā vai šo ēku nav iespējams atjaunot? Vai nav saglabājušies rasējumi un fotogrāfijas, kas sniegtu priekšstatu par ēkas izskatu?

M.Kalvāne skaidro, ka nav saglabājušies materiāli par šo ēku.

Z.Starks 1993.gada 25.novembra lēmumā Nr.673 ir noteikts, ka ēka ir jārestaurē.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 2 (I.Dreija, J.Hlevickis), „atturas” – 7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Kalnciems, J.Kuzins, I.Ančāns, M.Mežapuķe)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

 

12. Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Talsu šosejā 38, Talsu šosejā 40, Talsu šosejā 42 un Talsu šosejā 44 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

Z.Starks – ir redzējis projektu, tā ir angāra tipa būve, un ar nekādu arhitektonisku skaistumu tā neizceļas.

Ģ.Trencis uzskata, ka ir jānosaka, ka veikala ēkai būtu jābūt arhitektoniski pieņemamai.

D.Urbanovičs neatbalsta šo lēmumu, jo uzskata, ka tas ir pret attīstības plānu. Attīstības plānā šajā teritorijā ir paredzēti nelieli zemesgabali, uz kuriem varētu attīstīt nelielu komercapbūvi.

A.Kalnciems uzskata, ka ar lēmumu par zemesgabalu apvienošanu vajadzētu nedaudz nogaidīt.

I.Aizstrauta uzskata, ka no sākuma būtu jāsagaida sabiedriskās apspriešanas rezultāti un tikai tad jālemj par zemesgabalu apvienošanu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 3 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe), „atturas” –10 (Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

 

13. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 27 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.439)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 27 un adreses piešķiršanu.

 

14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nīcas ielā 3 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.440)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nīcas ielā 3 un adreses piešķiršanu.

 

15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 37 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.441)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 37 un adreses piešķiršanu.

 

16. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (I.Aizstrauta, I.Dreija, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 7 (J.Hlevickis, A.Kalnciems, V.Maksimovs, R.Munkevics, Ž.Kupčika, J.Kuzins, I.Ančāns), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

 

D.Urbanovičs skaidro, ka balsojis par šo lēmumu jo lēmums ir likumīgs.

I.Dreija arī skaidro balsojuma motīvus: „Šis lēmums ir likumīgs un bija jāpieņem.”

J.Hlevickis – uzskata, ka nevar būt tā, ka likums nosaka, ka par iesniegto projektu ir jābalso „par”. Deputātiem ir jābūt iespējai izvēlēties.

I.Aizstrauta - būvvaldei kopā ar juridisko pārvaldi sagatavot vēstuli ministrijai ar lūgumu skaidrot, ko darīt gadījumā, ja deputāts nav pārliecināts, ka vēlas atbalstīt lēmumu taču likums nosaka, ka šāds lēmums ir jāpieņem.

 

17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi (lēmums Nr.442)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns jautā, kā šis nekustamais īpašums ir nonāci īpašumā pie pašreizējiem īpašniekiem. Ierosina neskatīt šo jautājumu, kamēr tas nav noskaidrots.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi.

 

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības prospektā 26a un Brīvības prospektā 28a (lēmums Nr.443)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Dreija, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 5 (Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības prospektā 26a un Brīvības prospektā 28a.

 

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 8

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 7 (I.Ančāns, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

 

D.Urbanovičs lūdz ierakstīt protokolā, ka viņš norobežojas no negatīvā balsojuma par lēmuma projektu.

 

20. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta – atbalstīs šo lēmumu, jo to nosaka likums. Deputātiem, kas balsos „pret” vai atturēsies lūdz motivēt savu balsojumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 7 (I.Ančāns, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

 

Deputāti motivē savu balsojumu:

M.Mežapuķe – kad no Jūrmalas attīstības plāna tiks izņemtas visas meža teritorijas un detālplānojumi vairs nebūs nepieciešami, tad balsos „par”.

R.Munkevics uzskata, ka, ja lēmums domes sēdē ir noraidīts, tad uz nākamo sēdi vajadzētu sagatavot motivētu atteikumu lēmuma veidā.

I.Dreija – „fiziska persona iegādājas zemesgabalu, es kā deputāts neliedzu fiziskai personai īstenot savas īpašumtiesības un kaut ko tur būvēt, taču fiziskā persona prasa atbalstīt zemes sadali. Deputāti nedala zemesgabalus, to dara Valsts zemes dienests. Līdz ar to šis ir projekts, kurā pēc pieraduma grib iesaistīt mani kā domes deputātu. Lai viņi dala bez manis, tas ir mans uzskats.”

J.Hlevickis – bija pret šo lēmumu vides komitejā, arī šobrīd nav guvis pārliecību.

Ž.Kupčika - „tas ir mans viedoklis”.

V.Maksimovs – pilnībā piekrīt M.Mežapuķem.

 

21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Tūristu ielā 2 (lēmums Nr.444)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Tūristu ielā 2.

 

Pārtraukums no plkst. 12.00 – 12.30

22. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvju iela 22 lit.1 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.445)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvju iela 22 lit.1 īres līguma noslēgšanu.

 

23. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvju iela 22 lit.2 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.446)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvju iela 22 lit.2 īres līguma noslēgšanu.

24. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.3 istabas Nr.11, Nr.15 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.447)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.3 istabas Nr.19 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.448)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.18 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.449)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.19 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.450)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.20 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.451)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.3 istabas Nr.11, Nr.15 īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.3 istabas Nr.19 īres līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.18 īres līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.19 īres līguma noslēgšanu.

5. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.20 īres līguma noslēgšanu.

 

25. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.5 (lit.003) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.452)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.6 (lit.004) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.453)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.10 (lit.008) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.454)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.15 (lit.013) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.455)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.16 (lit.014) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.456)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.18 (lit.016) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.457)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.9 (lit.007), lit.22 (lit.020) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.458)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.25 (lit.023) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.459)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis D.Urbanovičs), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.5 (lit.003) īres līguma noslēgšanu.

2.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.6 (lit.004) īres līguma noslēgšanu.

3.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.10 (lit.008) īres līguma noslēgšanu.

4.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.15 (lit.013) īres līguma noslēgšanu.

5.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.16 (lit.014) īres līguma noslēgšanu.

6.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.18 (lit.016) īres līguma noslēgšanu.

7.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.9 (lit.007), lit.22 (lit.020) īres līguma noslēgšanu.

8.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.25 (lit.023) īres līguma noslēgšanu.

 

26. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.460)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.2 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.461)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.2 īres līguma noslēgšanu.

 

27. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Renovacio group” (lēmums Nr.462)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Renovacio group”.

 

28. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Enerģijas garša” (lēmums Nr.463)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Enerģijas garša”.

 

29. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Belkom” (lēmums Nr.464)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Belkom”.

 

30. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Motej” (lēmums Nr.465)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Motej”.

 

31. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Maksnets” (lēmums Nr.466)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Maksnets”.

 

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08667 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar V.A.B. (lēmums Nr.467)

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08667 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar L.Ļ. (lēmums Nr.468)

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08929 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar A.C. (lēmums Nr.469)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08667 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar V.A.B.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08667 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar L.Ļ.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 0,08929 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar A.C.

 

33. Par ēkas Jūrmalā, „Melluži 0106” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari” (lēmums Nr.470)

Par ēkas Jūrmalā, „Ainažu iela 1405” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari” (lēmums Nr.471)

Par ēkas Jūrmalā, „11.līnija 1108” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari” (lēmums Nr.472)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 8 (I.Aizstrauta, I.Dreija, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis, I.Ančāns)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, „Melluži 0106” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari”.

2. Pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, „Ainažu iela 1405” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari”.

3. Pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, „11.līnija 1108” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vaivari”.

34. Par zemesgabala Jūrmalā Ošu ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” (lēmums Nr.473)

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā Ošu ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”.

 

35. Par telpas Jūrmalā, Jomas ielā 35 nomas līguma noslēgšanu ar A/S „NORD/LB Latvija” (lēmums Nr.474)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpas Jūrmalā, Jomas ielā 35 nomas līguma noslēgšanu ar A/S „NORD/LB Latvija”.

 

36. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 70 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lage Ko” (lēmums Nr.475)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 70 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lage Ko”.

 

37. Par zemesgabals Jūrmalā, Bebru ielā 4 a daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas makšķernieku klubs „Salmo”” (lēmums Nr.476)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks ierosina līgumā ierakstīt, ka klubam „Salmo” jāsadarbojas ar domi zivju mazuļu atjaunošanā Lielupē.

R.Munkevics uzskata, ka par šo lēmumu nevar balsot, jo nav skaidri pateikts, kas uz šī zemesgabala atradīsies pēc iznomāšanas.

D.Urbanovičs – atturēsies šajā balsojumā, jo pats ir kluba biedrs.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabals Jūrmalā, Bebru ielā 4 a daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas makšķernieku klubs „Salmo””.

 

38. Par grozījumiem 2005.gada 18.marta noslēgtajā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas nomas līgumā Nr.1.1-16.3/330 (lēmums Nr.477)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Auzstrauta – Pašvaldības īpašumu pārvaldei 3 mēnešu laikā sagatavot un iesniegt priekšlikumus par iespējamajiem zemesgabaliem uz kuriem varētu izvietot gan Dubultu tirgu, gan sinagogu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2005.gada 18.marta noslēgtajā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas nomas līgumā Nr.1.1-16.3/330.

 

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Skautu ielā 18 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.478)

Par zemesgabala Jūrmalā, “Asari 0310” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.479)

Par zemesgabala Jūrmalā, “Dubulti 3301” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.480)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Skautu ielā 18 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, “Asari 0310” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, “Dubulti 3301” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.481)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks ierosina papildināt lēmuma 2.punktu ar sekojošo: „saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna grozījumu galīgo redakciju zemesgabals rezervēts bērnudārza būvniecībai Dzintaru rajonā, paredzot zonējuma maiņu uz sabiedrisko iestāžu teritoriju”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Robežu ielā 17 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.482)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Robežu ielā 17 nodošanu atsavināšanai.

42. Par zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 31 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.483)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 31 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

43. Par zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 30 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.484)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Mežapuķe, R.Munkevics), balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 30 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

44. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 14 (lēmums Nr.485)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 14.

45. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 21 (lēmums Nr.486)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 21.

46. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jurģu ielā 7a (lēmums Nr.487)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jurģu ielā 7a.

47. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielupes ielā 24a (lēmums Nr.488)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielupes ielā 24a.

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnija 5 (lēmums Nr.489)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 1.līnija 5.

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvārtas ielā 19 (lēmums Nr.490)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zvārtas ielā 19.

 

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera Pāvila ielā 1 (lēmums Nr.491)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera Pāvila ielā 1.

 

51. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lubānas ielā 4 (lēmums Nr.492)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, “nebalso” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lubānas ielā 4.

 

52. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 8 (lēmums Nr.493)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (J.Hlevickis), „atturas” – 2 (I.Ančāns, R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz zemes īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 8.

 

53. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Dreija, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (R.Munkevics, J.Hlevickis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”.

Sēde slēgta plkst. 1410

Nākamā domes sēde 2006.gada 1.jūnijā plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

I.Aizstrauta

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2006.gada 23.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF