Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2007.gada 4.oktobrīNr.7

Protokols Nr.19, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 18.maija
nolikumā Nr.4 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 18.maija nolikumā Nr.4 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums”:

  1. Izteikt nolikuma 19.punktu sekojošā redakcijā:

    „19. Par skolas direktoru ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā profesionālā izglītība mūzikas nozarē, pedagoģiskā izglītība, kvalifikācijas celšanas kursu programmas apguve izglītības darba vadībā. Direktoram ik pēc trim darba gadiem jāceļ sava amata un profesionālā kvalifikācija.”

  2. Papildināt nolikumu ar 40.punktu sekojošā redakcijā:

    „40. Skolas pedagoģiskajai padomei ir tiesības atbrīvot no dalības maksas talantīgos un materiāli nenodrošinātos audzēkņus nepārsniedzot 5% no skolas audzēkņu skaita.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītais nolikums Nr.4