Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 660.lēmumu

2007.gada 08. februāraNr.134

protokols Nr.3, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa
lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.punktu un ņemot vērā A.Landsbergas iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”:

2.4.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „2.4. Alise Landsberga”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics