Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 12.jūlijāNr.623

protokols Nr.14, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā
Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un, ņemot vērā deputāta Igora Dreijas iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” un izteikt 1.6.punktu sekojošā redakcijā:

„1.6. Igors Dreija - Jūrmalas pilsētas domes deputāts”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics