Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 28. februārīNr.159

protokols Nr.8, 1. punkts

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma ”Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” un saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 2008.gada 15.februāra rīkojumu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izveidot Jūrmalas pilsētā 4 parakstu vākšanas vietas:

    Bulduros, Aizputes ielā 1a;

    Majoros, Jomas ielā 35;

    Mellužos, Mellužu prospektā 83;

    Kauguros, Raiņa ielā 110.

  2. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam A.Griķim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics